Kultur

Nyheter| Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna

Filminstitutet presenterar ett pedagogiskt paket med handledningar och filmer för att underlätta skolans uppdrag att undervisa om de nationella minoriteterna. Material utgör grunden i Filminstitutets satsning Filmpedagogiskt paket för undervisning om de nationella minoriteterna. Materialet är […]

nyheter

Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolinspektion

Minoritetspolitiken Skolinspektionen ska vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera […]

nyheter

Nyheter/språket| Så har UHR arbetat med nationella minoriteter 2019

INRIKES|  LIKA MÖJLIGHETER, OM MYNDIGHETEN På universitet och högskolerådets hemsida tas det upp om; Hur påverkar förändrad lagstiftning högskolors arbete med nationella minoriteter? Det var temat för ett seminarium som UHR och Sveriges universitets- och högskoleförbunds […]

krönika

Krönika| “Tattarungen”

Vaknar ibland på natten, panikångest, jag får ingen luft, hjärtat bultar i bröstet och håret är blött av svett. Sätter mig upp på sängkanten försöker samla tankarna. Försöker intala mig själv att det är gammalt […]

krönika

Krönika| Barndomsåren

Året var 1959 och det var dags för mig, minstingen i familjen att börja min skolgång. . Det var en bit att gå, fem-sex kilometer, till skolan som låg i det lilla samhället Stuv, för […]