Nyheter

Bättre information om elevers rättigheter

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare. Syftet är att ge information om elevers skydd mot diskriminering och kränkande behandling. Det […]

Nyheter

Roma Political School in Albania

The first edition of the Roma Political School in Albania was successfully completed by 21 Roma and non-Roma young people. The comprehensive and intensive programme included training modules varying from the rule of law and political […]