Etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan

Picryl

Friendsrapporten 2021: Trakasserier och diskriminering är ett brett samhällsproblem där vissa grupper är mer utsatta än andra. Årets kartläggning av Friends visar på att kränkningar kopplade till etnicitet är den vanligaste grunden för trakasserier av barn i både mellan- och högstadiet. Undersökningar visar även att utsatthet från ung ålder kan få stora konsekvenser för barnets utveckling och påverka skolresultaten negativt. Stiftelsen Friends uppmanar vuxenvärlden att våga ta ett större aktivt grepp om det förebyggande och främjande arbetet mot trakasserier och diskriminering.

Omnämningar med skällsord och “skämtsamma” namn, mobbning, diskriminering, utfrysning och till och med fysiskt våld med rasistiska drag är vanliga inslag i vardagen för många barn. På Friends ser vi allt för ofta att lärare och vuxna förvånas över elevers berättelser och erfarenheter av något som drabbar så många varje dag, säger Maja Frankel Generalsekreterare Stiftelsen ­Friends

Årets Friendsrapport visar på att eleverna som har uppgett att de är utsatta för kränkningar på mellan- och högstadiet är de vanligast förekommande trakasserierna kopplade till diskrimineringsgrunden etnicitet:

22 % (Åk 3–6)

16 % (Åk 6–9)

Många elever uppger att de tvingas vänja sig vid olika trakasserier. Normaliseringen av trakasserier medför att elever och vuxna till slut inte agerar för att de är så vanligt förekommande. Detta gör troligen även att mörkertalet är stort när det kommer till rapportering av trakasserier.

I en omgivning där ingen är intresserad och ingen lyssnar, formas det en mur runt de som lider av rasistisk mobbning. Att få slut på rasism bland barn och unga kräver krafttag från hela samhället. Men det börjar med att var och en erkänner rasismen och skaffar den kunskap som behövs för att prata om och agera kring det, fortsätter Maja Frankel, Generalsekreterare på Friends.

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. I denna rapport sammanställer vi data från årets kartläggning, där totalt 20 920 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2020 till 1 juni 2021, svarat på frågor om tryggheten på skolan, samt förekomsten av mobbning och kränkningar. 9 491 elever i årskurs F-3, 7 558 elever i årskurs 3–6 och 3 871 elever i årskurs 6–9 har svarat på enkäten.

För mer info kontakta:
Naod Abera, pressansvarig Friends
Tel: 070 725 54 33
E-mail: naod.abera@friends.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS