Nyheter| Granskning av situationen för mänskliga rättigheter i Sverige

pixabay

Den 27 januari 2020 granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för Universal Periodic Review (UPR). Statsrådet Åsa Lindhagen ledde den svenska delegationen i Genève, står det i en artikel på Regeringskansliets hemsida.

UPR är ett viktigt verktyg i arbetet för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Granskningen av ett land utförs av övriga medlemsstater och alla aspekter med bäring på mänskliga rättigheter kan lyftas. Samtliga medlemsstater granskas vart femte år.

Statsrådet Åsa Lindhagen inledde med att lyfta ett antal åtgärder som regeringen genomfört för att stärka de mänskliga rättigheterna sedan Sverige granskades senast. Däribland arbetet för att inrätta en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag och upprättandet av en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Samtidigt betonades att betydande utmaningar återstår bland annat gällande arbetet mot rasism, mäns våld mot kvinnor och för hbtq-personers rättigheter, men även rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och urfolk.

Många länder berömde Sverige för starkt engagemang och internationellt ledarskap i kampen för att stärka de mänskliga rättigheterna. Inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag fick mycket uppskattning. Samtidigt uttrycktes en oro för bland annat ökande hat och hets mot minoritetsgrupper.

117 länder valde att ge sammanlagt 300 rekommendationer till Sverige. Rekommendationerna handlade bland annat om att stärka arbetet mot rasism, diskriminering och hatbrott, upprätta ett nationellt institut för mänskliga rättigheter och stärka skyddet av rättigheter för kvinnor, barn, migranter, urfolket samerna, nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

Sverige kommer att ta ställning till de framförda rekommendationerna senast den 1 juni 2020. Det går att antingen acceptera eller notera rekommendationerna, avslutas artikeln.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu