Nyheter/språket| SD vill förbjuda barn att prata romani i skolan

privat bild

INRIKES| Sverigedemokraterna vill förbjuda minoritetsspråk i skolan. Det innebär att resande/romska barn inte får prata romani i skolan.

SKURUP
Resande/romska barn ska förbjudas att prata romani i skolan. Åtminstone om Sverigedemokraterna får som dom vill i Skurups kommun. Där har SD precis lämnat in ett förslag om att förbjuda andra språk än svenska i skolan. Förbudet mot andra språk svenska skulle inte bara gälla på lektionstid utan även på elevernas raster.

Trots att Sverigedemokraterna förespråkar assimilering istället för integration skriver SD Skurup att förslaget är viktigt för integrationen.

Detta är nyckeln in i det svenska samhället och inte bara då för utlandsföddas egen skull utan för samhället i stort då parallella samhällen i Sverige, där svenska inte är det naturliga språket inte främjar integrationen, skriver SD Skurup i motionen.

Som motionen är utformad gör Sverigedemokraterna ingen åtskillnad mellan nationella minoriteter och nyanlända flyktingar. Det innebär att barn till resande/romer kommer förbjudas att tala sitt eget modersmål om motionen går igenom. Ett scenario som inte känns speciellt troligt eftersom SD-förslaget bryter mot svensk lagstiftning.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du som har resanderomskt ursprung har följande rättigheter:

All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur. Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk. Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt. Alla grundskoleelever från de nationella minoriteterna har rätt att lära sig sina minoritetsspråk i skolan. Detta även fast barnen och barnens föräldrar inte pratar språket sedan tidigare.

Kim Fredriksson
kim@dikko.nu

Läs även reportaget Rör inte vårt språk eller våra rättigheter som minoritet

1 Trackback / Pingback

  1. Reportage| Rör inte vårt språk eller våra rättigheter som minoritet -

Kommentarerna är stängda.