nyheter

Nyheter| Brå: Polisanmälda hatbrott 2018

I ett pressmeddelande på Brå hemsida kan man läsa att under 2018 identifierade Brå nästan 7 090 polisanmälda brott med hatbrottsmotiv. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016, och 29 procent sedan 2013. Störst […]

nyheter

Nyheter| Civil Right Defenders uppmanar Ukraina att omgående ratificera Romstadgan

UTRIKES| På Civil Rights Defenders hemsida uppmanar man att tillsammans med en rad medlemsorganisationer från ICC-koalitionen (CICC) Ukraina att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. I ett gemensamt brev till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy, ber vi hans regering […]

Kultur

Kultur| Romakonst och kultur på Matej Bel University

UTRIKES| Tisdagen (22 oktober) öppnades ett unikt projekt vid fakulteten för utbildning vid Matej Bel University (UMB) i Banská Bystrica – Kabinettet för romakonst och kultur (KRUK). Matej Bel University (UMB) utbildningsfakultet i Banská Bystrica är ett unikt […]

nyheter

Nyheter| Remiss Ds 2019:15 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor

INRIKES| Den 1 november är sista dagen för att lämna in ett remissvar på frågan om en myndighet för romska frågor. På regeringskansliets hemsida hittar vi de som svarat på remissen Diarienummer: Ku2019/01349/CSM Innan regeringen […]

nyheter

Nyheter| Budkavlen för romer och resande till Helsingborg

INRIKES| På Svenska kyrkans hemsida står det att söndag 10 november kl 11:00 tar vi i Svenska kyrkan Helsingborg emot budkavlen för romer/resande i en högmässa med efterföljande vandringsutställning. Budkavleprojektet kom till för att synliggöra […]