Kultur| ERIAC: s projekt, initiativ, konst- och kulturevenemang

Eriac

European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) arrangerar symposium i Tensta konsthall för att skydda det hotade romska kulturarvet

Symposiet äger rum i Tensta konsthall i Stockholm 28 november och arrangeras av Europas första och enda transnationella organistation dedikerad åt romsk konst och kultur: ERIAC.

Evenemanget utgör en del av ERIACs tredje internationella programcykel som finansierats av det tyska utrikesdepartementet.

Programmet har titeln the Roma Tangible Heritage Network och strävar efter att bygga ett internationellt nätverk för att bevara och belysa det romska kulturarvet. Projektet föddes som en reaktion mot den Europeiska kommissionens “kulturarvsår 2018”, vilket ERIAC ansåg misslyckades med att inkludera det kulturella arvet av Europas största minoritet, hennes 10-12 miljoner romer.

Romer har utgjort en viktig del av Europas samhällen i över 600 år. Genom denna historia har de bidragit enormt till att forma nationella kulturer, men samtidig bevarat sitt egna kulturarv vilket har fungerat som en strategi för att överleva en historia präglad av förföljelse och våld. Utan institutioner för att skydda det romska kultarvet så approprieras det av majoritetssamhällena.

I nuläget finns det så gott som inga statliga eller europeiska initiativ för att motvärka denna orättvisa kulturella appropriering. Målet med Roma Tangible Heritage Network är att vända denna utveckling genom att kartlägga och stödja bevarandet av det romska kulturarvet samt skapa strategier för dess framtid. Den underliggande filosofin är att ingen verklig social integration kan ske utan kulturell integration.

Målet i Stockholm är specifikt att skapa ett starkare samarbete mellan Norden och resten av Europa genom att samla en internationell publik bestående av romska föreningar, statliga och kulturella organisationer, samt forskare och konstnärer för att tillsammans kartlägga och diskutera det romska kulturarvet.

Symposiet är utformat efter en demokratisk metodologi, designad för att ta till vara på varje deltagares kunskap. Den deltagande publiken kommer att fokusera på fyra frågor: visionen av transnationellt romskt museum, ett romskt kulturarvsmanifest, vad Europa kan lära sig från Norden, samt romsk motståndskultur.

Bland de deltagande finns Sveriges statssekreterare för kultur och demokrati Helene Öberg samt Feministiskt initiativs Soraya Post.

Dagen innefattar även en presentation av den litterära figuren Katizi, som är en skapelse av den den svenskromska författaren och människorättskämpen Katarina Taikon. Presentationen leds av hennes dotter Angelica Ström och kuratorn Maria Lind.

Om ERIAC

European Roma Institute for Arts and Culture, e.V. (ERIAC) grundades 7 juni 2017 i Berlin. Institutet är resultatet av ett gemensamt initiativ från Council of Europe (CoE), Open Society Foundations (OSF) och Roma Leaders’ Initiative – the Alliance for the European Roma Institute. ERIACs uppgift är att skapa och stödja kreativa initiativ som överskrider kulturella gränser och romska identiteter, samt att belysa romers mångsidiga bidrag till europesik kultur.

“Romsk konst och kultur ger mig hopp inför Europas framtid. Deras kultur är en del av Europas DNA. De har skapat länkar mellan europesika länder i århundraden. Romer har aldrig varit betygnda av nationella gränser. I en tid då nationalism än en gång är på frammarsch är detta mer värdefullt än någonsin” (Tysklands kulturminister, Heiko Maas, 10 May, 2019)

Registering för att delta 28 november Symposiet äger rum i Tensta konsthall i Stockholm

28 novermer 09-18:30.

Ett begränsat antal platser är dedikerade till allmänheten och registreringen är öppen.
Vänligen registrera dig för eventet platserna är begränsade

Kontakt
European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC)
Reinhardtstr. 41-43
10117, Berlin
www.eriac.org
eriac@eriac.org

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu