Kultur| VI & DOM – en utställning om hatbrott

Göteborgs stadsmuseum

Idag öppnade en ny utställning på Göteborgs stadsmuseum som heter VI & DOM.

Hatbrott är när någon begår ett brott mot en eller flera personer, bara för att de tillhör en viss grupp. Det kan vara grundat på hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Hatbrott är ett angrepp mot samhällets viktigaste värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde står det i ett pressmeddelande.

VI & DOM är en vandringsutställning från Polismuseet med syfte att uppmärksamma och förebygga hatbrott. Utställningen angår alla, men riktar sig särskilt till skolungdomar. Under vårterminen 2020 erbjuder Göteborgs stadsmuseum skollektioner för gymnasiet i utställningen.

Utställningen är en möjlighet för Stadsmuseet att sprida kunskap om vad hatbrott är och att begränsa en oroväckande utveckling i samhället. Utställningen har ett fokus på människovärde och vår lagstiftning som är ett ställningstagande för de mest utsatta i samhället, säger Carina Sjöholm, museichef för Stadsmuseet.


FÖREBYGGA HAT OCH SPRIDA HOPP
Fokus ligger på personliga berättelser från människor som blivit utsatta för hatbrott, vilket skapar förståelse för hur brotten drabbar och vad man kan göra som utsatt eller medmänniska. Utställningen belyser också flera fall med hatbrottsmotiv, till exempel Kronans skola i Trollhättan, som utsattes för ett rasistiskt hatbrott 22 oktober 2015. Årsdagen för attacken inträffar dagen före utställningen öppnar. Rektorn från Kronans skola närvarar på pressvisningen och talar på utställningsöppningen. 

VI & DOM är en tuff utställning och många blir berörda. Utställningen innehåller starka berättelser och föremål som berör och kan vara svåra att värja sig mot, för att folk ska förstå att det är på allvar. Vi vill också sprida hopp – att det går att vända trenden och att alla kan göra något, säger Michaela Engvall, från Polismuseet, som producerat vandringsutställningen.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu