nyheter

Nyheter| Nytt datum för Malmö internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

Malmö internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism kommer att äga rum i Malmö den 13–14 oktober 2021. Med anledning av det nya coronaviruset och covid-19 meddelade statsminister Stefan Löfven att Forumet […]

nyheter

Nyheter| Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism

Länsstyrelsen i Stockholms län får i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism i dag. I uppdraget ingår att anordna riktade informationsinsatser på lokal och nationell nivå som samlar […]

nyheter

Nyheter| Informationsmaterial från Kulturdepartementet. En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen. Detta innebar bland annat att alla kommuner och landsting blev skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Detta faktablad beskriver kortfattat den stärkta politiken. Ladda ner: […]

nyheter

Nyheter| Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet

På regeringskansliets hemsidan står det att regeringen har fattat beslut om ett antal insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet som genomförts och pågår. Insatserna utförs av såväl regeringen som myndigheter på uppdrag av regeringen. […]

Debatt

Debatt| Skarp kritik mot Malmös grundskolenämnd

Nina Jakku har reagerat på att Malmö stads Grundskolenämnd i början av året beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy som […]

nyheter

Nyheter| Ökad rasism i coronakrisens spår

I spåren av coronapandemin har rasism, desinformation och konspirationsteorier ökat runt om i världen, trenden syns även Sverige. Det visar stiftelsen Expos nya rapport som också varnar för att situationen kan bli värre. Coronakrisen är […]

nyheter

Nyheter| Inbjudan – en digital Almedalsvecka

I ett pressmeddelande står det att det kommer finnas ett 20-tal seminarier och debatter om säkerhet, trygghet och brottsdrabbade i digitalt format. det är Stiftelsen Tryggare Sveriges som lägger ut ett program under “Digitala Almedalsveckan […]

nyheter

Nyheter| Europa – pandemins “lockdowns” blottlägger rasism och diskriminering från polisen

Polis i flera europeiska länder, som ska upprätthålla och övervaka nedstängningen på grund av covid-19, har riktat sina åtgärder oproportionerligt mycket mot etniska minoriteter och marginaliserade grupper. Polisen har utövat våld, utsatt personer för diskriminerande […]

nyheter

Nyheter| Europaparlamentet fördömer alla former av rasism, hat och våld och vill se handling

Black Lives Matter, framhåller parlamentet, som också fördömer alla vit makt-rörelser Ledamöterna fördömer med eftertryck George Floyds död och stöder fredliga demonstrationer Rasdiskriminering och trakassering förblir vanligt runt om i EU Sätt stopp för rasprofileringen […]