Kultur| Projekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter

Välkommen att träffa ungdomarna som sommarjobbar med utställningsprojektet om nationella minoriteter och mänskliga rättigheter. Foto Fredens Hus

Välkommen till en utställning om nationella minoriteter och mänskliga rättigheter måndag 29 juni klockan 13.00 på Resecentrum i Uppsala. Utställningen är producerad av ungdomar i ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun.

I tre veckor har sex årskurs nio-elever fått sommarjobb av Uppsala kommun för att genomföra ett utställningsprojekt. Projektet leds av Fredens Hus på temat mänskliga rättigheter och nationella minoriteter, med fokus på den nationella minoriteten romer.

Utställningsprojektet är ett av flera samarbeten som Uppsala kommun har inlett tillsammans med Fredens Hus för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och den nationella minoriteten romer.

Under sommarjobbet får ungdomarna chansen att träna på:
– att arbeta praktiskt med mänskliga rättigheter
– att använda kreativitet genom att skapa och forma material
– att stå och prata framför människor

Nytt samarbete med Fredens Hus om romers rättigheter

Utställningen är producerad av ungdomar i ett samarbete mellan Fredens Hus och Uppsala kommun. Ungdomarna är elever från Gränbyskolan, Gottsundaskolan och Västra Stenhagenskolan i Uppsala som genom sitt feriejobb från Uppsala kommun fördjupar sig i mänskliga rättigheter, nationella minoriteter med särskild fokus på den nationella minoriteten romer.  

Uppsala kommun erbjuder sommarjobb för alla ungdomar som slutar årskurs 9. Under veckorna 25, 26 och 27 har vi erbjudit sex ungdomar att som sommarjobb delta i ett utställningsprojekt. Ungdomarna får under perioden fördjupa sig i mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med fokus på den nationella minoriteten romer. Tillsammans med pedagoger på Fredens Hus har ungdomarna fått möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med mänskliga rättigheter med fokus på svenska minoritetsgrupper i allmänhet och den romska minoriteten i synnerhet, berättar Helen Löwgren, samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering.

I ett pressmeddelande välkomnas press och allmänheten till att träffa ungdomarna som sommarjobbar med utställningsprojektet och ta del av Uppsala kommuns arbete med nationella minoriteter och mänskliga rättigheter. Med en önskan om att alla ska respektera till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer mot smittspridning och tänka på att hålla avstånd.

Under vecka 27 är utställningen öppen för allmänheten på Resecentrum. De sommararbetande ungdomarna och pedagoger från Fredens Hus bemannar utställningen dagligen 10.00–15.00. Utställningsprojektet dokumenteras genom två korta filmer och görs i samverkan med att Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering.

Antonio Basala och Hanna Sörbrand arbetar som pedagogiskt ansvariga på Fredens Hus i Uppsala. De ansvarar för projekt- och feriejobb med ungdomar på tema mänskliga rättigheter och nationella minoriteter som har fokus på den romska minoriteten i Uppsala. De båda arbetar tillsammans med ungdomar i årskurs 9 med projektet.

Under de tre veckor som feriejobbet pågår finnas det tre övergripande arbetsområden. Utbildning, planering och skapande av tre ”utställningsinstallationer” och presentation av utställningsinstallationer i det offentliga rummet som är Resecentrum – Uppsala C. 

”Kubprogrammet – Varje människa kan göra skillnad”

Det kommer även finnas en svart stålkub som en person i taget kan besöka. Denna stålkub kommer från ett projekt som Gränbyskolan i Uppsala arbetat med och som Raoul Wallenberg Academy driver. 

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu