Nyheter/Kultur| ”Kubprogrammet – Varje människa kan göra skillnad”

Lycée D'Arsonval

INRIKES| Med hjälp av en stor stålkub har eleverna på Dragonskolan i Umeå lärt sig mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Kuber från städerna Västerås, Falköping, Nacka, Göteborg och Hersby kommer att få ”sina” kuber flyttade till Stockholm. Kuben är en del av Raoul Wallenberg Academys program “Kuben – Varje människa kan göra skillnad”. Eleverna har under det gångna läsåret inrett kuben med sina tolkningar av den mänskliga rättigheten. Nu flyttas den till Stockholm för att ingå i en stor nationell utställning om mänskliga rättigheter i Kungsträdgården 29-31 augusti står det i pressmeddelandet.

”Kubprogrammet – Varje människa kan göra skillnad” består av 34 stora svarta kuber i stål, varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Kuberna fördelas på skolor i Sverige och utomlands. 

Det är första året som Dragonskolan i¨Umeå är med i programmet och de har blivit tilldelade rättighet nummer 2: Rätten att inte diskrimineras. Arbetet har involverat många, bland annat skolbiblioteket, elevhälsoteamet, elever på byggprogrammet och på gymnasiet för rörelsehindrade. Flera grupper har arbetat med den svenska diskrimineringslagen där de sju olika diskrimineringsgrunderna fått stå i fokus. Eleverna har gjort intervjuer, bjudit in föreläsare och läst på om diskrimineringsgrunderna.

Vi tycker rättigheten vi fått är viktig och intressant. Den kan studeras från många olika håll. Vi tycker det känns viktigt att fokusera på denna typ av frågor och även spännande att få arbeta mot ett tydligt syfte, säger Moa Larsson, lärare på Dragonskolan.

Dragonskolan i Umeå är en utav Sveriges största gymnasieskolor, och i mitten av skolan finns ett jättestort utrymme där eleverna byggde upp sin egna kub. Detta innebar att elever från flera olika program samlades kring arbetet. Detta märktes inte minst när hundratals elever och lärare deltog vid skolans loka invigning som bjöd på underhållning från såväl ungdomar som pensionärer! Det har varit fantastiskt kul att få ta del av Dragonsskolans arbete under året och vi ser fram emot att se resultatet i augusti, säger Mattias Andersson, projektledare för Kuben, Raoul Wallenberg Academy.

UTSTÄLLNING I KUNGSTRÄDGÅRDEN

Den 29 augusti samlas 34 kuber samt elever och lärare från hela Sverige i Kungsträdgården till en viktig mötesplats mellan skolor och allmänheten, samt ett ställningstagande för våra mänskliga rättigheter. Utställningen invigs den 29 augusti kl 10:00 på stora scenen. Det blir ett program där några av elevernas arbeten kring mänskliga rättigheter kommer att lyftas på scen, dansuppträdanden och tal av unga förebilder. Utställningen är öppen för allmänheten 30 och 31 augusti kl 10-18.

OM KUBPROGRAMMET

  • Kubprogrammet är ett program för skolor och drivs av Raoul Wallenberg Academy. 
  • Kubprogrammet består av 34 kuber för mänskliga rättigheter fördelade på skolor i Sverige och utomlands. Med hjälp av en 3x3x3 meter stor kub i stål har eleverna lärt sig mer om de mänskliga rättigheterna och våga göra skillnad.
  • Tillsammans med kuberna har skolorna fått ta del av pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna att på ett kreativt sätt tolka den mänskliga rättighet de fått ansvar för och därefter inreda kuben med sina alster. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  • Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
  • Kuberna har under hösten 2018 och våren 2019 varit fördelade på respektive skola. I samband med Raoul Wallenbergs dag förflyttas alla kuber till Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
  • En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu