nyheter

Nyheter| Minnesdag för romer och resande 2 augusti

INRIKES| 75 år efter ”Zigenarnatten” pågår i Malmö ett försoningsprojekt mellan Svenska kyrkan, romer och resande. Projektet uppmärksammar det statliga förtryck som det romska minoritetsfolket utsatts för under flera hundra år i Sverige. står det […]

reportage

Reportage| “zigenarnatten” 2 augusti, en officiell dag när man hedrar de resande/romska offren i förintelsen

INRIKES/UTRIKES| Det är viktigt att uppmärksamma resande/romska officiella dagarna eftersom det visar att vi finns och att vår historia är en del i allas historia. Jag frågade några personer som tillhör minoriteten romer varför är […]

nyheter

Nyheter| Läkare behandlar romer med Rohypnol

INRIKES| Det har uppdagats stora förskrivningar av det beroendeframkallande läkemedlet Rohypnol av en läkaren i Lund. Han förklarar sig med att det är det enda som fungerar på hans många romska patienter. Läkaren gissar att […]

Kultur

Kultur| Stadra teater agerar för mänskliga rättigheterna och skänker överskottet till välgörenhet

INRIKES| I ett pressmeddelande skriver Strada teater att Söndag 18 augusti kl 15:00 avslutar Stadra teater sommarsäsongen med en fest kring FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. “Efter förra årets Stadradeklaration – välkomna till en eftermiddag […]

nyheter

Nyheter| Världsdagen för internationell rättvisa, Day of International Criminal Justice

INRIKES/UTRIKES| Idag onsdag den 17 juli infaller världsdagen för internationell rättvisa och internationellt straffrättsligt ansvarsutkrävande (Day of International Criminal Justice). Dagen markerar 1998 års antagande av Romstadgan som inrättade den Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, […]

nyheter

Nyheter| Italiensk inrikesministern begär in uppgifter om romer, Sinti och Camminanti folks bosättningar i landet

UTRIKES| Matteo Salvini, den italienska vice premiärministern och inrikesministern, har bett  de italienska regionerna att förbereda en rapport om de bosättningar av romer, Sinti och Camminanti folk som finns och rapportera in på två veckor, rapporterade lokala medier på tisdag. Salvini klargjorde att […]