Nyheter| Minnesdag för romer och resande 2 augusti

Foto Tommy Magnusson

INRIKES| 75 år efter ”Zigenarnatten” pågår i Malmö ett försoningsprojekt mellan Svenska kyrkan, romer och resande. Projektet uppmärksammar det statliga förtryck som det romska minoritetsfolket utsatts för under flera hundra år i Sverige. står det i ett pressmeddelande. Svenska kyrkan, tidigare en del av svenska staten, bidrog till förtrycket bland annat genom att särskilja romer och resande i folkbokföringen.

Det rasbiologiska tänkandet som i Tyskland utmynnade i folkmord under andra världskriget, ledde i Sverige till tvångssteriliseringar, medicinska experiment samt splittring av familjer genom tvångsomhändertagande av barn. En relik från denna tid är det register över romska vuxna och barn som Malmöpolisen upptäckte för bara 6 år sedan.

Den 2 augusti är sedan 2015 en minnesdag över alla folkmord mot romer och resande. Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 fördes alla romska fångar i koncentrationslägret Auschwitz till gaskamrarna. Händelsen har i efterhand kommit att kallas för ”Zigenarnatten”.

Den 26 augusti arrangeras en romsk-svenskkyrklig workshop på Konferenscentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

En miniutställning och resandefolkets budkavle vandrar under 2019 mellan kyrkorna i Malmö. Just nu visas utställningen i S:t Petri kyrka, där den kan ses till och med 22 augusti, avslutas pressmeddelandet.

Mer om projektet
svenskakyrkanmalmo.se/religions-och-kulturmote/svenska-kyrkan-romer-och-resande-2019/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu