ledare

Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer

Vi på magasin DIKKO har bestämt oss, tillsammans med flera andra, att hädanefter använda begreppet Förintelsen av romer istället för ”folkmordet av romer” som ett ställningstagande för var vi står. När vi talar om Förintelsen […]

Kultur

2 Augusti: Minnesdagen för Förintelsen av romer

Natten mellan 2 och 3 augusti 1944 avrättades omkring 3000 romska fångar i det nazityska koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Den andra augusti högtidlighålls varje år minnesdagen för Förintelsen på romer på många håll runt om i världen. […]

nyheter

Magnus Hagberg ska inrätta Sveriges museum om Förintelsen.

Regeringen har idag utsett Magnus Hagberg till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Hagberg tillträder den 1 september 2021. Ett av uppdragen blir att presentera förslag på hur Sveriges museum om Förintelsen kan […]

nyheter

Insamling av minnen för framtiden

Forum för levande historia påbörjar nu en landsomfattande insamling av minnen kopplade till Förintelsen med anknytning till Sverige. Främst vänder vi oss till de överlevande, deras barn och barnbarn som bär på en berättelse om Förintelsen. […]

nyheter

Forum för levande historia ska planera och förbereda hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Uppdrag till Forum för levande historia att planera och förbereda för att hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser ska kunna återupptas Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att planera och förbereda för att skolväsendet ska kunna […]