Idag är det Förintelsens minnesdag. En viktig dag att minnas i vår kollektiva historia

Den 27 januari är det datum som nazisternas största förintelseläger Auschwitz-Birkenau befriades år 1945. FN deklarerade dagen som internationell minnesdag över Förintelsens offer år 2005.

Idag är det Förintelsens minnesdag. En viktig dag för många efterlevande, men också en viktig dag att minnas i vår kollektiva historia.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Under förintelsen pågick en etnisk rensning som aldrig tidigare skådats. Judar, Resande och Romer, homosexuella, handikappade mm mördades på löpande band för att bevara det ariska.

Idag ser vi hur segregeringen ökar, hur människor behandlas illa på grund av etnicitet och hur rasism och antiziganism ökar. Därför är den här dagen viktig för vårt moderna samhälle. Vi får aldrig, aldrig glömma vår historia eller upprepa den.

Internationella minnesdagen för Förintelsens offer infaller den 27 januari varje år. Datumet valdes eftersom det var dagen då de allierades styrkor gick in i Auschwitz-Birkenau, befriade fångarna och offentliggjorde Förintelsens grymheter för en förfärad omvärld. Det är en dag för att minnas alla som förlorade livet men också en dag att minnas och hylla alla de som står upp för mänskliga rättigheter.

Internationella minnesdagen för Förintelsens offer infaller den 27 januari

En dag då vi tänker på konsekvenserna av den råa nationalism som krävde miljontals människoliv. Allt som oftast brukar vi förknippa denna dag med förintelselägren i Polen, Tyskland och Tjeckien. Det här året vill att jag att vi ska minnas hur svenska staten agerade. Medan de vita bussarna kom att symbolisera den svenska godheten deporterades resande och romer vid gränsen.

Sverige deporterade romska flyktingar till nazisterna

Att dokumentera folkmorden på judar och romer under Förintelsen är viktigt för att förstå vad som verkligen hände, men också för att förstå hur Förintelsen påverkar minoriteternas situation idag. I mitt uppdrag ingår speciellt att fokusera på romanifolkens minnen av Förintelsen, eller det som har kallats för Holocaust, Samudaripen eller Porajmos (det sista ett begrepp som på vissa varieteter är problematiskt).

Hjälp till att dokumentera minnen av folkmordet på romer under Förintelsen

2005 deklarerade Förenta Nationerna 27 januari som en internationell minnesdag då de som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism samlas för att hedra Förintelsens offer. De tolv år nazisterna satt vid makten i Tyskland mördades cirka sex miljoner judar, Resande och Romer, homosexuella, människor med funktionsvariationer och oliktänkande.

Nazisterna kom till makten i Tyskland 1933 vilket innebar att situationen för resande/romerna förändrades. Resande och Romer klassades som ”främmande raselement” och ansågs som ett hot mot nazisternas vision om ett ”ariskt”, ”rent” och ”sunt” tyskt folk. Raslagarna från 1935, de så kallade Nürnberglagarna, drabbade många och där ibland resande och romer.

Förintelsen, resande/romska röster måste få höras

Nürnberglagarna vilade bland annat på rasbiologiska idéer. Till att börja med var det en antisemitisk förordning men snart inleddes stora förändringar i samhället och livet för judar och de som ansågs tillhöra andra ”raser” än den tyska majoriteten blev till ett helvete.

Resande och Romer fråntogs sina medborgerliga rättigheter och förbjöds bland annat att gifta sig med de så kallade ariska tyskarna. Att blanda raserna var emot de tyska idealen. Det skapades och infördes även andra lagar som direkt riktades mot Resande och Romer. Rasforskare i Tyskland menade att Resande och Romer var av ”naturen socialt mindervärdiga”.

”Om du vill överleva, gå på tå”. Låt det sjunk in en stund….

Sverige

Sverige var inget naivt och oskyldigt land, utan Sverige var en del av den rasism som föregicks av tyskarna. På hemmaplan såg Sverige till att upprätta ”tattarregister” och ”zigenarregister” så det skulle vara klart om vilka som skulle skickas till förintelselägren när tyskarna kom hit.

Sverige var det första landet i världen att inrätta ett rasbiologiskt institut där Resande och Romer-, samers-, judars-, homosexuellas- och/eller människor med funktionsnedsättningars skallar mättes och alla registrerades. Barn omhändertogs och sattes på barnhem och de vuxna steriliserades allt för att minska populationen av oönskade element i Sverige, och bland dessa fanns en stor andel resande/romer. Rasbiologin fick till följd att Sverige tvångssteriliserade 63 000 personer mellan 1935 och 1975.

1914-54 skapade Sverige ett inreseförbud för romer. Det innebar att de vita bussarna som Röda korset körde ner för att hämta folk från koncentrationslägren inte tog med Resande och Romer. De som av misstag kom med bussarna fick stiga av i Köpenhamn där de sedan skickas tillbaka till lägren.

Strukturell rasism i Sverige

Sverige backade upp bakom Schweiz i kravet på att tyskarna skulle sätta en ”J”-stämpel i judars pass, så att de svenska myndigheterna skulle kunna se vilka som var judar när tyskar reste in i Sverige och på så sätt kunde man skilja ut de som kunde misstänkas vilja söka asyl. Exakt hur många judar som avvisades vid den svenska gränsen på grund av denna ”J”-stämpel är okänt, men de som avvisades mötte ett grymt öde i det nazistiska Tyskland och det har vi i Sverige vår del i. 

Tumskruvarna drog åt allt hårdare med tiden. Att judarna gick mot en katastrof var inte svårt att förstå, och ändå fortsatte omvärlden att resa sina murar mot judiska flyktingar. Svensk statistik visar att efter Kristallnatten 1938 ansökte 1 750 tyskar om inresetillstånd till Sverige. Hälften av ansökningarna avslogs, de flesta avslag gällde judars ansökningar. Judar fick inte ens resa igenom Sverige till en garanterad fristad i ett annat land. Tyskarna fick däremot använda Sverige som transitland.

Förintelsens överlevare uppmanar alla resande/romer att göra motstånd!

Av de judar som fanns kvar i Tyskland när andra världskriget bröt ut likviderades 88 procent i de nazistis­ka dödslägren. När det gäller Resande och Romer är statistiken svårare att få fram. I många europeiska länder, förekom förföljelse av Resande och Romer långt före nazisternas maktövertagande 1933.

Det finns inga exakta siffror på hur många Resande och Romer som fanns i Europa vid tiden för andra världskriget. Det är också svårt att veta hur många Resande och Romer som mördades. Forskare är ändå överens om att närmare 500 000 Resande och Romer mördades, vilket var en betydande del av de Romska folken.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS