Debatt| Förintelsen, resande/romska röster måste få höras

pixabay

Nu har minnesdagen för förintelsen passerat. Sedan 2001 har den 27 januari varit nationell minnesdag i Sverige. Men när vi talar om förintelsen så menar vi oftast det systematiska utrotande av judarna som skedde i nazityskland. Det pratas sällan om att förintelsen lika mycket handlade om ett systematiskt utrotande av resande/romer.

För det systematiska utrotandet av resande/romer (porajmos) var precis lika effektiv som förintelsen av judar. Ungefär hälften av alla resande/romer som bodde i Europa mördades i koncentrationsläger eller dödas på annat sätt och ungefär hälften av alla som systematiskt utrotandes och mördades under förintelsen var judar. Det innebär att det var ett lika systematiskt utrotande av den andra hälften som var resande/romer, homosexuella, förståndshandikappade, krigsfångar med flera.

Utbildningsminister Anna Ekström var i Malmö för att hedra förintelsens offer. Hon sa innan i ett pressmeddelande att:

Det här är en oerhört viktig dag då vi hedrar minnet av alla förintelsens offer. Men det är också en dag då vi står upp för alla människors lika värde. Tillsammans måste vi göra allt som står i vår makt för att historien inte ska upprepa sig och arbeta för att motverka antisemitism och andra former av rasism.

Lyssna på +PLUS intervju med utbildningsminister Anna Ekström här

Men hur blir det kommer resande/romer bli inkluderade i Förintelsen?
Kommer debattörerna skrev en debattartikel i Expressen någonsin få varför den romska förintelsen osynliggörs. Vackra ord och löften har vi resande/romer fått tillräckligt av.

År 2000 var Sverige värd för en internationell konferens om förintelsen där den romska förintelsen förnekades på högsta nivå. 800 gäster från olika delar av världen var inbjudna, däribland flertalet statsmän och forskare. Staterna drog paralleller mellan den judiska och romska utsattheten. Några få med romskt ursprung var på plats och dessa nekades av dåvarande statsminister Göran Persson att få berätta om den romska förintelsen. Persson och hans stab ignorerade medvetet romerna som ville skildra Hitlers systematiska etniska eliminering av romer. Det slutade med att den indiska delegationen gav bort sju av sina femton minuters anförande till en av de närvarande romerna som fick berätta om den romska förintelsen. En röst på lånad tid. 

Konferens blev en skamfläck för Sverige på grund av hanteringen av romerna. Persson bad offentligt om ursäkt till den nationella minoriteten romer efteråt. Han gav också löftet att vi aldrig skulle glömmas bort igen, skriver debattörerna i Expressen. 

Lyssna på ursprungsartikeln inläst på +PLUS av Dusan Marinkovic här.

Nu år 2020, precis 20 år efter förintelsekonferensen, bjuder Sverige återigen in till en ny internationell konferens om förintelsen och antisemitism. 20 år efter den första konferensen håller historien på att upprepa sig. Förutom avsaknaden av den resande/romska förintelsen i Löfvens pressmeddelande, så har regeringen ingen plan för hur våra resande/romska röster ska representeras. 

I ett uttalande om förintelsen inför den 27 januari skriver statsminister Stefan Löfven (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i Svenska Dagbladet att:

Förintelsen är en unik händelse men de lärdomar dess historia kan ge är universella. De som överlevde de fasor miljontals judar och andra offer för nazismen utsattes för är snart borta. Vi måste öka våra ansträngningar att främja utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen för att nya generationer ska kunna lära av vad som skedde.

Orden stämmer inte överens med verkligheten. Statsminister Stefan Löfven har som sagt i ett pressmeddelande sagt att Sveriges ska stå värd för en internationell konferens om förintelsen i Malmö under 2020 och ignorerat oss resande/romer igen. Samtidigt pågår en utredning om att inrätta ett förintelsemuseum där man kan fundera på var den resande/romska representationen tagit vägen. 

Antisemitismen är ett stort problem på många håll i världen, inte bara i Sverige. Men antiziganismen är också ett stort problem som negligeras av många. Det är som om antiziganismen inte existerar.

Vi vill fortfarande veta, kommer det finnas en resande/romsk representation på konferensen, på förintelsemuseet och kommer vi bli en del i Förintelsen?
Kommer våra förfäders lidande erkännas likvärdigt med judarnas? Eller ska vi finnas med på en konferens på lånad tid igen? Jag hoppas att statsminister Stefan Löfven den 27 januari berättar att från och med nu ska resande/romers förintelsehistoria tas på allvar och synliggöras sida vid sida av judarnas.

Tidigare artiklar om Förintelsen här.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: #Essentiellt