Reportage om Romsk inkludering: Uppsala

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut lite frågor till alla kommuner som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna i den kommunen till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor och här kommer deras svar och HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är. Läs vilka frågor vi har ställt i Reportageserien om Romsk inkludering.

Den som svarar på frågorna för Uppsala är Emilia Huczko, samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens och Helene Löwgren, utvecklingsledare. Båda två är tillsvidareanställda med organisatorisk tillhörighet vid enheten för strategiskt stöd, socialförvaltningen i Uppsala kommun.

Hur länge har ni jobbat med Romsk inkludering?

Uppsala kommun har arbetat med romsk inkludering i många år. Kommunen har haft två arbetsmarknadsprojekt (Romano Zor 2009 – 2012, Romane Buca 2012 – 2014). Sedan 2014 har kommunen en tillsvidareanställd samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens. Samhällsvägledaren har genomgått Södertörn högskola brobyggarutbildning med inriktning på social omsorg 2014 – 2016.

Vilka riktar den sig till, åldersgrupp, kön osv?

Arbetet med romsk inkludering riktar sig till alla oavsett ålder och kön. Men med det statsbidrag som kommunen erhållit för att genomföra insatser för att stärka och främja romsk inkludering under 2023 samt 2024 är insatserna särskilt riktade till barn och ungdomar.

På vilket sätt/eller med vad arbetar ni inom den romska inkluderingen? Mot skola, arbetsmarknaden, socialt osv? Vilka myndigheter inom er kommun är involverade i den romska inkluderingen?

Arbetsmarknad (AMN):
Samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens har en öppen mottagning två gånger i veckan på arbetsmarknadsförvaltningens Utbildnings- och jobbcenter. Tar emot besökare som tillhör nationella minoriteten romer; ger information, råd & stöd, vägleder och lotsar vidare till studievägledare och jobbcoacher inom flera områden men i synnerhet inom arbetsmarknad- och utbildningsområdet. Detta är ett pågående arbete för att stärka och främja romsk inkludering (alltså inget som sker för att kommunen erhållit specifikt statsbidrag).

Kulturförvaltningen (KTN): Bibliotek Uppsala som genomför olika insatser för att stärka och främja romsk inkludering. Just nu visas en miniutställning med tema de nationella minoriteterna i Sverige och med särskild fokus på den nationella minoriteten romers rättigheter på biblioteken i Uppsala (ska gå på turné till olika bibliotek i Uppsala under året). Det är en utställning som ungdomar själva skapat tillsammans med föreningen Fredens Hus pedagog och den visades i Uppsalas stadskärna i somras. Ungdomarna gav också en stadsvandring i centrala Uppsala med fokus på nationella minoriteter.

Socialförvaltningen (SCN): inom enheten strategiskt stöd inom socialförvaltningen, finns samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens och utvecklingsledare som ”håller ihop” kommunens arbete med att stärka och främja romsk inkludering. Samhällsvägledaren bjuder regelbundet in minoriteten till ett Kafé Romano en gång i månaden. Kafé Romano är en mötesplats för den romska minoriteten där man träffas och samtalar utifrån ett på förhand bestämt tema (bjuder bland annat in politiker och tjänstepersoner från olika områden som ger info samt har en dialog med gruppen).

Kommunledningskontoret (KLK): har ett övergripande uppdrag i arbetet med alla nationella minoriteter som samverkar i arbetet med att stärka och främja romsk inkludering.

Uppsala kommun uppmärksammar särskilda dagar (tex. Internationella romadagen och Resandefolkets högtidsdag). Har kontinuerlig dialog med minoriteten romer via Kafé Romano och bjuder in målgruppen att komma med förslag på program och medverkan. Har i flera år uppmärksammat dagarna med program på ett Kulturkafé i Uppsala som drivs av kommunen (förutom när det var pandemi, då kommunen uppmärksammade dagarna på webben). Programmen alltid öppna för allmänheten. Detta är ett pågående arbete för att stärka och främja romsk inkludering (alltså inget som sker för att kommunen erhållit specifikt statsbidrag).

Uppsala kommun samverkar med lokala föreningar som bland annat:
föreningen Fredens Hus (möjligt att samverka med föreningen Fredens Hus nu då kommunen erhållit statsbidrag för att stärka och främja romsk inkludering). Tillsammans med Fredens Hus genomförs flera insatser; workshops i skolor, kompetenshöjande insatser personal, publika program, ungdomsträffar m.m. Statsbidraget möjliggör att utveckla, och göra mer i arbetet för romsk inkludering.

Just nu samverkan med ABF i Uppsala  inför Resandefolkets högtidsdag, visas utställning.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun?

I Uppsala kommun finns ett slags nätverk av tjänstepersoner inom flera förvaltningar med fokus att stärka och främja romsk inkludering. Detta nätverk är upparbetat från lång tids arbete med romsk inkludering i kommunen.

Tycker du att fördelningen är bra?

Vi tycker det är bra att vi har tjänstepersoner med fokus på att främja och stärka romsk inkludering inom flera förvaltningar.

Vad är du nöjd med i er verksamhet?

Bibliotek Uppsala:
– Att vi verkligen vill göra skillnad och synliggöra och stärka minoritetens språk och kultur i verksamheten. Det gör vi bland annat genom kontinuerlig fortbildning av personal, genom att skylta med böcker, uppmärksamma märkes/minnesdagar, använda flaggor och andra symboler som syns i rummen för att väcka intresse, sprida kunskap och synliggöra/representation och stärka minoriteten. Vi söker även andra stöd för att kunna göra extra insatser (Bokstart från Kulturrådet).

Vad skulle du vilja utveckla och förbättra?

Bibliotek Uppsala:
– Bli bättre på att nå minoriteten.

Romsk inkludering handlar om delaktighet, vad gör er kommun för att skapa delaktigheten med resande och romer i er kommun?

Bland annat genom Kafé Romano (ständig, kontinuerlig dialog), bjuder regelbundet in till ”ungdomsträffar” (samråd) med ungdomar från alla NM. Bjuder in minoriteten till samråd. Alltid ett fokus på arbetet att stärka och främja romsk inkludering. Vad kan vi förbättra? Hur samverka? Vad kan vi prova nytt? Och kontinuerligt bjuda in målgruppen till dialog (via Kafé Romano).

”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen”. Kommer er kommun nå det målet?
Genom ovan beskrivna insatser fortsätter Uppsala kommun att arbeta med att stärka och främja romsk inkludering. Arbetet pågår kontinuerligt och kräver tid, resurser och förståelse för minoritetens utsatthet.

Har ni uppnått de mål som fanns med i er ansökan? Eller hur långt har ni kommit?

Uppsala (nedan text finns i artikeln från DIKKO, finns i vår ansökan om statsbidrag).

I ansökan anges att insatsen syftar till att stärka Uppsala kommuns arbete för att säkerställa romsk delaktighet och romskt inflytande med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Arbetet pågår kontinuerligt och kräver tid, resurser och förståelse för minoritetens utsatthet. Kommunen avser fortsätta sin samverkan både inom sin egen organisation och med lokala aktörer, i syfte att stärka kommunens band med det civila samhället och bidra till att främja den nationella minoriteten romers rättigheter.

Vi på magasin DIKKO tackar Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad för att de har besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS