nyheter

Pandemin har pausat kommuners arbete med romsk inkludering

På hemsidan får Länsstyrelsen i Stockholm står det att arbetet med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland annat rådande pandemi och brist på ekonomiskt stöd. Samtidigt visar de […]

nyheter

Uppsala stärker insatsen för minoriteten romer

På Uppsala kommuns hemsida står det att de har under flera år arbetat med förstärkta insatser för den nationella minoriteten romer. Den svenska minoritetslagstiftningen ska skydda de nationella minoriteterna och ge dem möjlighet till information […]

nyheter

Nyheter| Rapport om romsk inkludering “arbetet är skört”

Det går tyvärr att konstatera att det är få kommuner som arbetat med insatser för romsk inkludering. Satsningen har funnits sedan 2016 och under den perioden har fem utvecklingskommuner i landet fått statsbidrag för att […]

Debatt

Debatt| Sanningskommission det enda rätta

Nu har Sametinget lämnat in en formell begäran till regeringen om en samisk sanningskommission. Sametinget lämnade över en begäran under onsdagen till sameminstern Amanda Lind i Stockholm om en samisk sanningskommission. Sametinget vill att regeringen […]

nyheter

Nyheter| Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under mars–april 2019. Informationen är utskickad av Regeringskansliet. Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan vara intresserad. Regeringskansliet söker deltagare till […]