Länsstyrelsens årsrapport – Romsk inkludering 2023

kollage DIKKO

I årets rapport redovisar vi utvecklingen inom verksamhetsområdena arbete och utbildning samt kultur och språk. Vidare berör vi diskriminering och antiziganism samt dess konsekvenser.

Källa: lanstyrelsen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

I enlighet med uppdraget redogör vi också för vilket behov av stöd kommuner har i sitt arbete för romsk inkludering och hur Länsstyrelsen i Stockholms län och övriga myndigheter har kunnat utgöra ett sådant stöd. I den här rapporten kan vi, liksom tidigare, konstatera att arbetet för romsk inkludering behöver genomföras utifrån ett långsiktigt perspektiv samt med kontinuitet. Detta så att insatserna för att stärka romers rättigheter leder till att målen med strategin uppnås och att resultaten blir beständiga. Det krävs ett enträget, kontinuerligt arbete för att lyckas.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
R2024-10-Romsk-inkludering-arsrapport-2023Ladda ner

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS