Reportage om Romsk inkludering: Helsinborg

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut lite frågor till alla kommuner som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna i den kommunen till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor och här kommer deras svar och HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är. Läs vilka frågor vi har ställt i Reportageserien om Romsk inkludering.

Den som svarar på frågorna för Helsingborg är Stefano Kuzhicov, processledare för romsk inkludering, som arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Berätta lite om verksamheten

Helsingborgs stad var en av fem pilotkommuner som under 2012-2015 arbetade med regeringens uppdrag för romsk inkludering. Tillsammans med romerna och berörda förvaltningar har staden utvecklat metoder, arbetssätt och strategier för att förbättra romernas situation inom områdena arbete, utbildning och hälsa.

Hur länge har ni jobbat med Romsk inkludering?

Sedan det startade 2012

Vilka riktar den sig till?

Alla som identifierar sig som romer eller resande.

På vilket sätt/eller med vad arbetar ni inom den romska inkluderingen?

Som pilotkommun från 2012–2015 arbetade vi övergripande tillsammans med berörda förvaltningar. Där dåvarande Utvecklingsnämnd hade en samordnad roll att driva pilotprojektet. Nu arbetar vi inom Arbetsmarknadsförvaltningen mot arbete och vuxenutbildning.

De förvaltningar som är involverade och arbetar inom respektive förvaltning är:

Skol och fritidsförvaltning
Socialförvaltning
Kulturförvaltning
Staden arbetar brett med minoritetsfrågor på olika sätt.

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun?

Fyra arbetar specifikt med romsk inkludering men det är flera som har ansvar för frågan i sin tjänst.

Hur många av dessa identifierar sig som Resande eller Romer?

De 4 som arbetar specifikt med romsk inkludering

Är det en merit i samband med anställning att tillhöra minoriteten romer?

Om det krävs för ett uppdrag eller arbetsuppgift kan det vara meriterande. Det beror på uppdraget för tjänsten.

Tycker du att fördelningen är bra?

Ja. Vi har anställda med romsk bakgrund på tre av fyra förvaltningar som arbetar specifikt med romsk inkludering.

Vad är du nöjd med i er verksamhet?

Drivande personal som ser frågan som viktig. Vi har startat en digital utbildning om romsk inkludering som riktar sig till alla förvaltningar i staden. Vi försöker utveckla våra metoder och vår analys för att kunna jobba för strategin på ett bra sätt.

Vad skulle du vilja utveckla och förbättra?

Bättre analysarbete för att få en bra bild av behoven och kunna testa och utveckla metoder för att möta behoven. En bra analys skulle också kunna användas för att öka kunskapen i organisationen och medföra samarbete mellan olika funktioner i förvaltningen.

Romsk inkludering handlar om delaktighet, vad gör er kommun för att skapa delaktigheten med resande och romer i er kommun?

Vi jobbar med olika sätt att inkludera. Vi har samråd men vill också testa dialoger utifrån just Arbetsmarknadsförvaltningen uppdrag. Vi har personal med romsk bakgrund som kan träffa gruppen i förvaltningens olika lokaler, även i olika stadsdelar.

”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen”.

Kommer er kommun nå det målet?

Vi jobbar för att nå det målet i flera förvaltningar. Vad gäller Arbetsmarknadsförvaltningen försöker vi konkretisera behov som kan vara specifika för den romska gruppen för att kunna möta med bra metoder utifrån vårt uppdrag.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS