Kultur| Stadsmuseet Stockholm söker resande/romer för intervjuer och film.

Foto: Mattias Ek

Är du resande/rom, och vill berätta om ditt liv och dina livsvillkor?

Stadsmuseet i Stockholm arbetar under hösten 2019 med att synliggöra romska kulturarv. Utifrån tidigare utfört arbete fördjupar de insamlad kunskap, sätter in den i ett sammanhang, samt samlar in ny kunskap.

Stadsmuseet i Stockholm kommer också göra en film där människor intervjuas om sina liv. Nu söker de efter en eller ett par ytterligare personer som vill vara med och berätta om sitt liv i en film.

Helst vill de att du är en ung tjej, och definierar dig som rom från Balkan eller Grekland. De vill också komma i kontakt med fler som definierar sig som resande/resanderomer.

Filmtillfället är arvoderat. Det är viktigt att du bor eller verkar i Stockholm.

Om du är intresserad och vill veta mer; kontakta minja.hjorth@stockholm.se


Om Stockholms stadsmuseum

Aktuella. Personliga. Viktiga. Angelägna. Historiska. Roliga. Mörka. Vackra. Stora. Små. Staden är fylld av berättelser.

Vi ser det som vår uppgift att tillgängliggöra dessa berättelser. Vi gör det genom att samla, forska, värna, bevara, beskriva, dokumentera, engagera, förarga, förtjusa, debattera, inspirera, lära, lyssna och underhålla.

Berättelserna får oss att minnas vår stads historia. Berättelserna ger oss också perspektiv på vår stad i vår egen tid. Och samtidigt som vi blickar bakåt skapar vi genom våra liv i staden framtidens berättelser om Stockholm.

Stadsmuseets idé är att finnas mitt i allt det där. Mitt i berättandet. Vi vill vara en plats för Stockholmsberättelser. En plats för stockholmare och stadens besökare.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu