Magi som motstånd och försörjning: Om Anna Maria Adamsdotter och Sveriges dolda romska arv

Romska kvinnor har sedan medeltiden förknippats med magiska krafter och spådomskonster. Hur ska vi förstå denna stereotypa bild?

Källa: Hälsinglands museum
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Evenemang av Hälsinglands museum
Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall, Sweden
Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Måndagen den 27 maj 13:00

I föreläsningen söker vi svar hos Anna Maria Adamsdotter, en romsk kvinna verksam i Sverige under 1700-talet som figurerade i ett antal rättegångar rörande trolldom, vidskepelse och signeri. Anna Maria bär på en exceptionell berättelse: hon dömdes till döden tre gånger (och överlevde), är upphovsperson till nordens tidigaste romska språkprov – och lämnade ett unikt ”magiskt” föremål som har överlevt till vår tid.

Medan forskare länge har kopplat föremålet till häxeri och avgudadyrkan visar Anna Marias egna vittnesmål på en annan berättelse: föremålet ingick i en genomtänkt försörjningsstrategi som spelade på allmogens etablerade folktro och stereotyper om romanifolk. Genom att avslöja majoritetsbefolkningens vidskepliga fördomar utgjorde de förmenta magiska praktikerna även ett slags kulturella motståndshandlingar, i en tid då romanifolk riskerade såväl landsförvisning som avrättning.

Föreläsare är Egil Asprem, professor i religionshistoria vid Stockholms universitet som tillsammans med Sebastian Casinge från Hälsinglands museum skrivit artikeln ”The Trickster and the Witch – On the Romani Origins of ”Captain Elin’s Idol”: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf…

Plats: Hälsinglands museum, hörsalen
Tid: 27 maj, kl 13.00
Foto: Peter Segemark, Nordiska museet

Salamanca Taikon Gonzalez skriver i boken FEMINIQA om magi inom den romska gruppen. Hon skriver att:

Jag kommer från 1500 år av häxor i rakt nedstigande led. Men vad är en häxa? En häxa är en kvinna som kan spå i händer och kort, hon är en kvinna som kan tyda tecken och som kan visa sig i drömmar. Hon kan se eller känna av andar, och hon kan med hjälp av magi få dina önskningar att gå i uppfyllelse. En häxa är också en kvinna som kan lägga förbannelser. 

Magi kan dock vara mycket enklare än så, det kan vara en medicinkvinna som vet hur man ska ta tillvara naturens resurser i form av olika sorters örter. Eller så kan hon vara en kvinna som vet hur man ska ta hand om en havande kvinna. Det kan även vara en vis kvinna som kan läsa av kroppsspråket hos djuren i lägret och som ser till att de klarar av den långa vägen framåt utan skador eller smärtor. Den långa vägen som inte har någon slutdestination.

Jag föddes in i en romsk familj 1985, eller mer specifikt in i en Kalderash-familj. Kalderash är en av de olika stammar av romer som finns. Runt om i världen finns det hundratals romska stammar och varje stam kan identifieras via sin dialekt. Varje stam har sitt sätt att prata. Min stam är väldigt stor, en av de största i världen, och den är spridd över detta stora runda klot som vi kallar jorden. Kalderash-stammen är också känd för att ha flest Drabbarna/sierskor av alla romska stammar. För även om alla romska stammar har sysslat med spåkonst och magi vid någon tidpunkt, så är det min stam som hållit konsten vid liv, och gör än idag.

Som avslutning på sitt kapitel i boken skriver Salamanca:

Jag hoppas att generationerna efter mig inte bara accepterar den romska magin utan också lyfter fram den. Om det inte händer så hoppas jag i alla fall att man inte glömmer den och betydelsen den haft för mitt folks överlevnad fram tills idag. Jag hoppas också att romska aktivister runt om Europa slutar att kalla det för en stereotypisk bild av den romska kvinnan och i stället kallar det en historiskt korrekt bild.

Vi som fortfarande identifierar oss som romska spådamer/Drabbarna är många och vi är starka. Vi kommer aldrig att kuva oss för de religiösa makterna eller politiska vindarna som vill förgöra och sudda ut vår existens.

Salamanca Youbrinka Taikon Gonzalez


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS