Språket – Var lite levande! Ha lite roligt!

privat bild

DIKKO uppmärksammar språket under rubriken Vi måste våga prata om språket”.. Vi vill att man ska kunna diskutera och prata om vårt språk. Något vi måste göra om vi ska kunna revitalisera språket. Vill du skriva om språket kan du skriva till redaktionen@dikko.nu

Text: Linda Lundqvist
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Det finns tillfällen när man träffar andra resande, som inte kan rota. Det finns en rädsla för att fråga, eftersom de inte vill ses som mindre resande, på grund av att de av olika skäl berövats språket.

Sen finns det också människor som gör affärer av att andra vill lära sig sitt modersmål, och säljer långa ordböcker med påhittade ord. Det gör givetvis osäkerheten hos dem som inte kan språket ännu större, eftersom rädslan att tala fel får människor att känna sig dumma.

Den här gruppen resande som inte kan språket hamnar lätt utanför.

Ska man se det hela ur ett kulturellt perspektiv, så blir det här helt fel. För vi har inget skriftspråk, och då är det svårt att lära sig ur en bok. Det är ett talspråk, och vi som talar språket har ett stort ansvar om vi inte vill att språket ska dö ut. Alla som kan rackra romani har det ansvaret. Vi måste prata med våra barn, med andra resande och framförallt de resande som tappat språket efter vägen. Språket tillhör inte de av oss som haft turen att lära sig det i tidig ålder.  Det tillhör alla resande. Och vi måste göra det lättillgängligt för de resande som vill använda det.

Precis som det är viktigt att vi håller vår musiktradition levande, så är det viktigt att språket hålls levande. Och musik är ett fantastiskt sätt att lära sig språk. Det vet alla i min ålder som stått och sjungit hittepå-engelska till ABBA-låtar, för att sedan känna en hel värld öppna sig när man börjar kunna och förstå de riktiga orden. Jag har en egen unge som sjungit ”hummern den sniffar pre gana” i Sass Vandriar. Och jag sjunger med om hummern. För det handlar inte om att göra allt korrekt hela tiden. Det handlar om att göra det levande, och att ha roligt.

Nästa gång du träffar resande som inte kan rackra romani, pröva att rota. Sjung något. Prova att låta orden bli en del av er bekantskap. Som vi alltid har gjort. För aldrig i helvetet har resande suttit med andra resande och slagit sig för bröstet för att de är bättre för att de lärt sig mer av språket hemma. Det är ett nytt påfund, och ett jävla oskick.

Var lite levande! Ha lite roligt!

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS