Språket

Unga stödjer språkens bevarande

För tredje gången har allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk undersökts. Resultatet visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, […]

Demokrati

#valet2022| Region Västerbotten vill nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.  Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Region Västerbottens syfte och mål med de riktlinjer […]

Demokrati

Så här vill Miljöpartiet utveckla kulturen i Lindesberg

Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål? Så här svarar Inger Griberg (Miljöpartiet de gröna i Lindesberg) som är ersättare i Tillväxtnämnden. Detta är […]

Demokrati

Modersmål i grundskolan i Skellefteå kommun

Barn som tillhör nationella minoriteter som vill läsa finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska har utökad rätt till modersmålsundervisning, står det på Skellefteå kommuns hemsida. Det finns två kursplaner för dessa språk: · Modersmål […]

Demokrati

#valet2022| Västra Götalandsregionen vill behålla och utveckla minoriteternas språk och kultur

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik […]

nyheter

Närståendestöd på minoritetsspråk

Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda sitt språk i kontakt med vården. Så långt det är möjligt ska man kunna uttrycka sig, få information och hjälp på sitt språk. Därför har […]

nyheter

Vem tycker du ska få minoritetsspråkspriset?

Institutet för språk- och folkminnen delar ut ett minoritetsspråkspris. Var med och nominera den person eller organisation som du anser ska belönas med minoritetsspråkspriset 2021. På Institutet för språk- och folkminnens hemsida hittar du nomineringsblanketten. […]

nyheter

Europarådet vill att Sverige ändrar diskrimineringslagen

Sverige uppfyller inte sina internationella åtaganden i minoritetsspråksstadgan om man inte förbjuder språkdiskriminering i lag, menar Europarådet. Europarådet kritiserar i sin rapport hur Sverige lever upp till sina skyldigheter om att skydda de nationella minoritetsspråken.   Europarådet menar bland […]

nyheter

Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminne meddelar att det finns nya medel att söka för projekt som främjar de nationella minoritetsspråken. Ansökningarna ska vara inlämnade senast den 21 januari 2021. Isof har i uppdrag att fördela […]

nyheter

Nu finns lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta minoritetsspråken

Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk. Den finns också översatt till engelska. Du hittar lagtexterna i högra spalten på minoritet.se hemsida Översättningar till romani kaale, resanderomani, lulesamiska, pitesamiska, […]