Demokrati

Nytt produktionsbolag för scenkonst

GlesbygdsDivan är namnet på både Carina Henrikssons produktionsbolag och hennes alter ego. I sitt företag skapar och säljer Carina Henriksson musik- och teaterföreställningar, skriver musik och manus samt erbjuder ReVoice-terapi och röstmassage. Jag vill bygga […]

Språket

Språkvårdsseminarium i romska/romani 2021

Den 31 maj 2021 hålls det tolfte språkvårdsseminariet i romska, denna gång i digital form. Nu är anmälan öppen! Det årliga språkvårdsseminariet i romska har funnits sedan 2008. Förra årets seminarium ställdes in med anledning […]

nyheter

Uppdrag till Isof handlingsprogram för bevarande av nationella minoritetsspråk

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (Isof) att vidareutveckla myndighetens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Ladda ner: Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen avseende handlingsprogram för bevarande av […]

nyheter

Historisk beslut: Malmö stad fälls i Förvaltningsrätten för utebliven samråd med nationella minoriteter.

Nina Jakku reagerade, tillsammans med flera andra, på att Malmö stads Grundskolenämnd när de beslutade att slopa all undervisning i modersmål i förskoleklass, från och med höstterminen 2020. Detta trots att det finns en policy […]

Demokrati

Positivt att språk som diskrimineringsgrund ska utredas

Häromåret kom europarådet senaste granskning av svenska statens arbete med de fem nationella minoriteterna. En av de rekommendationer som återfinns i rapporten är att Sverige måste se över sin diskrimineringslagstiftning, och särskilt införa språk som […]

Demokrati

Den infekterade debatten om modersmålsundervisning

Titt som tätt blossar debatter om modersmålsundervisning upp. Oftast i kölvattnet av något politiskt parti eller debattörs utspel om saken. Att försöka navigera genom skogen av argument kring modersmålsundervisningens vara eller inte vara lämnar dock […]

Demokrati

Minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen och Sametinget har i dag överlämnat en rapport om utvecklingen inom minoritetspolitiken år 2020 till regeringen. I rapporten presenteras: en undersökning om hur coronapandemin påverkat kommuner, regioner och nationella minoriteters arbete med minoritetslagens tillämpning. […]