Demokrati

Den infekterade debatten om modersmålsundervisning

Titt som tätt blossar debatter om modersmålsundervisning upp. Oftast i kölvattnet av något politiskt parti eller debattörs utspel om saken. Att försöka navigera genom skogen av argument kring modersmålsundervisningens vara eller inte vara lämnar dock […]

Demokrati

Minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen och Sametinget har i dag överlämnat en rapport om utvecklingen inom minoritetspolitiken år 2020 till regeringen. I rapporten presenteras: en undersökning om hur coronapandemin påverkat kommuner, regioner och nationella minoriteters arbete med minoritetslagens tillämpning. […]

nyheter

Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg erbjuda kurser i Sveriges nationella minoritetsspråk

Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborgs nya satsning under 2021 är att erbjuda kurser i Sveriges nationella minoritetsspråk. Dessa är till en början finska, samiska, jiddisch, romani arli, och meänkieli.  Kolla in deras hemsida HÄR Samtliga kurser passar […]

Demokrati

Stellan Beckman: Nationella minoriteter och språket

Rätt nyligen publicerade Institutet för språk och folkminnen (ISOF) en rapport som mäter majoritetsbefolkningens kännedom om och attityder till de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, romer, judar, tornedalingar) i Sverige. Rapporten är den tredje som […]

nyheter

Kyrkohandboken på romska dialekter

På pingstdagen den 23 maj tas ännu en översättning av kyrkohandboken i bruk. Då möjliggörs dop och andra gudstjänster på fyra romska dialekter. Översättningarna finns tillgängliga på Svenska kyrkans webb redan nu, och där kommer […]