Blänkare

Modersmålsdagarna 2023

Den 21–22 februari 2023 anordnar Isof och Skolverket den årliga konferensen Modersmålsdagarna 2023. Modersmålsdagarna 2023 kommer att ske digitalt via Zoom. Vi kommer att presentera ett varierat program med föreläsningar, erfarenhetsbyte och möjlighet till diskussion. […]

Nyheter

Förstärkt bidrag för minoritetsspråken

Regeringen möjliggör nu ytterligare bidrag för att bevara och främja minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen (Isof) får 3,2 miljoner kronor att fördela ut i bidrag till minoritetsorganisationer för att främja revitalisering av minoritetsspråken finska, […]

Blänkare

Hur kan SV stärka Sveriges nationella minoriteter?

Studieförbundet Vuxenskolan har en vision om att arbeta fram en nationell strategi för att långsiktigt arbeta främjande för nationella minoriteters rättigheter i form av folkbildning med identitetsstärkande insatser inom framförallt kultur och språk-revitalisering. Genom dialogsamtal […]