Blänkare

Hur kan SV stärka Sveriges nationella minoriteter?

Studieförbundet Vuxenskolan har en vision om att arbeta fram en nationell strategi för att långsiktigt arbeta främjande för nationella minoriteters rättigheter i form av folkbildning med identitetsstärkande insatser inom framförallt kultur och språk-revitalisering. Genom dialogsamtal […]

Blänkare

Minoritetsveckan i Gävleborg 3- 9 oktober

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) är kommunerna, regionerna och andra myndigheter skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur. @regiongavleborg synliggör varje kvartal ett urval av kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter i […]