Fira internationella romadagen

Datum: 8 april 2023

Tid: 08.00–21.00

Plats: Honnörstrappan i Stadshusparken, Stockholms stadshus

Den 8 april är den internationella romadagen. Det uppmärksammas bland annat med flaggning vid Stadshuset.

Te aven bahtale thaj saste romale! Var hälsade, friska och lyckliga!

Den 8 april firas över hela världen till minne av den första internationella romska kongressen i London 1971. Då blev romer erkända som en internationell minoritetsgrupp av FN. I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet och de är en av landets fem nationella minoriteter, och språket romani chib är ett av Sveriges minoritetsspråk.

Flaggning vid Stadshuset

Dagen börjar med den årliga flagghissningen av den romska flaggan vid Stockholms stadshus klockan 09.00.

Den romska flaggan i blått och grönt med det röda hjulet fastställdes år 1971, men färgsättningen har använts i romska sammanhang sedan längre tillbaka i tiden. Hjulet symboliserar vandringen från Indien samt rörelse och förändring. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen jorden.

Aktiviteter i Stockholms stad

Stockholms stadsbiblioteks romska läsambassader bjuder in till romsk kulturmånad den 10 mars–11 april. Under den romska kulturmånaden erbjuder stadens bibliotek flera aktiviteter för alla åldrar. Det erbjuds filmvisningar, pyssel, målande och utställningar. Man även spela eller lyssna på romsk musik och ta del av sagostunder.

Kalendariet för Stockholms stads bibliotek 

Romsk inkludering i Stockholms stad

Stockholms stad har under flera år arbetat med att i samverkan med den romska minoriteten, utveckla ett arbete som stärker romers tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Arbetet utgår från en stadsövergripande strategi och syftar till att tillsammans med romer identifiera hur staden ska arbeta för att romer har lika tillgång till

  • arbetsmarknaden
  • utbildning
  • social omsorg och trygghet
  • språk och kultur.

I strategin är unga romer och romska kvinnor särskilt prioriterade målgrupper.

Stockholms stads strategi för romsk inkludering (pdf)

Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och romska ett erkänt minoritetsspråk. Gemensamt för nationella minoriteter är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

Den svenska minoritetslagstiftningen ska skydda och främja de nationella minoriteternas rättigheter. Stadsledningskontoret samordnar de nationella minoritetsfrågorna i staden.

Så arbetar staden med romsk inkludering

Nationella minoriteter i Stockholms stad på Facebbok

Romer i Stockholm på Facebook

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS