Förstärkning av de nationella minoritetsspråken

Regeringen har beslutat om förstärkning av de nationella minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen får medel för att stärka de nationella minoritetsspråken och Länsstyrelsen Stockholm får ytterligare medel för uppdraget att genomföra insatser inom romsk inkludering.

Källa: regeringen.se

För att stärka de nationella minoritetsspråken har regeringen beslutat att Institutet för språk och folkminnen tilldelas ytterligare en miljon kronor för att dela ut till projekt som sker i syfte att stärka och revitalisera de nationella minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringen har också beslutat att Länsstyrelsen Stockholm tilldelas 300 000 kronor för att genomföra insatser inom romsk inkludering.

Nationella minoritetsspråk och minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar tornedalingar och samer, som också är ett urfolk. Sedan år 2000 har fem språk fått status som nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det innebär att dessa ska skyddas och främjas.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS