Reportage om Romsk inkludering: Hudiksvall

kollage DIKKO

Magasin DIKKO har skickat ut lite frågor till alla kommuner som fått pengar för att jobba med Romsk inkludering. Vi vill se på vilka sätt kommunerna jobbar med den Romska inkluderingen, hur jobbet fortskrider och hur många Resande eller Romer som blivit anställda av kommunerna i den kommunen till följd av den Romska inkluderingen.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Alla kommuner har fått samma frågor och här kommer deras svar och HÄR hittar du kommunerna som beviljats statsbidrag för att främja Romsk inkludering samt en kort förklaring på vad ändamålet med Romsk inkludering är. Läs vilka frågor vi har ställt i Reportageserien om Romsk inkludering.

Den som svarar på frågorna för Hudiksvall är Klara Nygren, projektledare Hudiksvalls kommun och minoritetssamordnare Hälsinglands museum. I Hudiksvall arbetar man uppsökande och inkluderande gentemot den romska nationella minoriteten. Insatsen syftar till att inventera behov hos minoritetsgruppen och planera och genomföra aktiviteter som utgår ifrån dessa. Målet är också att öka kunskapen om den romska minoritetsgruppen samt skapa förtroende mellan romer och majoritetssamhället.

Hur länge har ni jobbat med Romsk inkludering?

Vi har skjutit fram starten på satsningen till den 1 september 2023.

Vilka riktar den sig till, åldersgrupp, kön osv?

Den primära målgruppen är romer i Hudiksvall, oavsett ålder. Målgruppen för de kunskapshöjande insatserna är kommunala tjänstepersoner, politiker och allmänhet.

På vilket sätt/eller med vad arbetar ni inom den romska inkluderingen?

Vi vill skapa kontaktytor och aktiviteter där kommunen kan samverka med målgruppen. Inom satsningen arrangeras olika aktiviteter som lyfter romsk kultur, språk, hantverk och historia. Hudiksvall arbetar med att skapa en trygg plattform för kultur- och fritidsaktiviteter och informationsspridning om rättigheter. Stor vikt läggs vid att involvera invånare i arbetet och öka delaktigheten hos målgruppen romer. Vi vill också öka kunskapen om de nationella minoriteterna hos kommunens tjänstepersoner för att bygga förtroende och relationer med målgruppen.

Vilka myndigheter inom er kommun är involverade i den romska inkluderingen?

Det är kultur- och fritidsförvaltningen som driver satsningen på romsk inkludering i kommunen.

Har ni uppnått de mål som fanns med i er ansökan?

Vi har precis dragit igång arbetet med romsk inkludering och har bara börjat genomföra aktiviteter.

Hur många anställda finns det totalt i den Romska inkluderingen i er kommun?

En person som är anställd på halvtid.

Hur många av dessa identifierar sig som Resande eller Romer?

Ingen

Är det en merit i samband med anställning att tillhöra minoriteten romer?

Det är meriterande men inget krav.

Tycker du att fördelningen är bra?

Det skulle vara en fråga som vi fick ta hänsyn till om det var flera anställda som arbetade med romsk inkludering.

Vad är du nöjd med i er verksamhet?

Att det finns ett etablerat arbete med fokus på den romska minoriteten att utgå ifrån. Hälsinglands museum arbetar aktivt med frågor som rör romskt kulturarv och romsk historia. Museet har en fast utställning som skildrar Rosa Taikons liv genom konsten och kampen men arbetar också med andra projekt och utställningar för att synliggöra resandes och romers historia.

Hudiksvalls kommun driver, tillsammans med föreningslivet och andra lokala aktörer, verksamheten Café världen som är en mötesplats för mångfald och hållbarhet. Café Världen är en arena där olika aktörer samverkar, bygger relationer och arrangerar olika aktiviteter. På Café Världen kan riktade kultur- och fritidsaktiviteter genomföras för, av och tillsammans med målgruppen.

Vad skulle du vilja utveckla och förbättra?

Vi behöver börja med att identifiera och inkludera romska grupper och utveckla det befintliga arbete som redan görs.

Romsk inkludering handlar om delaktighet, vad gör er kommun för att skapa delaktigheten med resande och romer i er kommun?

Vi vill att romer och resande ska vara involverade i utveckling av satsningens inriktning och de aktiviteter som arrangeras. Den som vill vara med och påverka får gärna kontakta Klara Nygren på klara.nygren@hudiksvall.se eller ringa 072- 214 29 57, alternativt dyka upp på någon aktivitet.

”Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen”.

Kommer er kommun nå det målet?

Det är för tidigt att säga. Genom denna satsning har vi bättre förutsättningar för att nå målet.

Vi på magasin DIKKO tackar Klara Nygren, Hudiksvall för att hon har besvarat våra frågor och önskar Lycka till med det fortsatta uppdraget.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS