Hjälp till att dokumentera minnen av folkmordet på romer under Förintelsen

Foto Helena Bonnevier, © National Historical Museums, Sweden

Romanifolkens historia i Sverige är lång och mångfacetterad. Genom den kan vi förstå historien om Sverige ur vinklar som sällan berättats av svenska museer. Mycket har gjorts sedan minoritetslagen stärkte de nationella minoriteternas rätt till sin kultur, men mycket finns kvar att göra. Tillsammans är vi många som arbetar för detta, och DIKKO är en av många viktiga plattformar för att dela information om allt engagemang och arbete som pågår.

Text: Elin Thomasson E-post: elin.thomasson@shm.se

Mitt namn är Elin Thomasson, och sedan i somras arbetar jag med att bygga upp museisamlingen vid Sveriges museum om Förintelsen. Museet ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, och det gör vi genom att samla in bl.a. fotografier, föremål, dokument, brev och berättelser. Berättelserna sparas i museisamlingen. Samlingen kan användas av forskare, museer, föreningar och privatpersoner för att sprida kunskap om Förintelsen, nu och i framtiden.

Att dokumentera folkmorden på judar och romer under Förintelsen är viktigt för att förstå vad som verkligen hände, men också för att förstå hur Förintelsen påverkar minoriteternas situation idag. I mitt uppdrag ingår speciellt att fokusera på romanifolkens minnen av Förintelsen, eller det som har kallats för Holocaust, Samudaripen eller Porajmos (det sista ett begrepp som på vissa varieteter är problematiskt).

Många har kontaktat museet för att lämna saker till samlingen. En av dem är Berith Kalander, vars mamma Hanna internerades i flera koncentrationsläger för att hon var romsk. Hannas berättelse bevaras genom fotografier, och genom den ikon hon anförtrodde sina minnen till. Idag, om tio år och om hundra år, kan besökare komma till museet och se Hannas saker. På så sätt är det lättare att förstå hennes berättelse.

Men många av dem som hört av sig till oss är inte romer. Vi skulle gärna dokumentera fler berättelser och föremål som skildrar hur romanifolk drabbades under Förintelsen. Har du ett foto på en överlevande släkting, brev eller teckningar av ett minne? Kan du sjunga en sång som berättar om någons upplevelser? Har du själv upplevt, eller växt upp med någon som upplevde Förintelsen på nära håll? Har du själv varit engagerad för att folkmordet på romer ska erkännas?

Jag vill gärna dokumentera din berättelse. Tveka inte att höra av dig om du eller din förening har frågor.

Med vänlig hälsning

Elin Thomasson

Intendent, ansvarig för Sveriges museum om Förintelsens samlingar
Tel/Mob: + (0)8-51955713 / +46(0)73-5465432
e-post: elin.thomasson@shm.se

Statens historiska museer
Avdelningen för samlingar och forskning
Enheten för de kulturhistoriska samlingarna

www.shm.se
www.museumforintelsen.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS