Blänkare

Hur kan SV stärka Sveriges nationella minoriteter?

Studieförbundet Vuxenskolan har en vision om att arbeta fram en nationell strategi för att långsiktigt arbeta främjande för nationella minoriteters rättigheter i form av folkbildning med identitetsstärkande insatser inom framförallt kultur och språk-revitalisering. Genom dialogsamtal […]

Blänkare

Vernissage: Resandeliv

LÖRDAG 3 DECEMBER 2022 KL. 13:00 Evenemang av Hälsinglands museum Hälsinglands museum Offentlig  · Alla på och utanför Facebook I utställningen ”Resandeliv” påbörjas utforskandet av historien om romanifolket de resandes livsvillkor och sysselsättningar i Hälsingland. Det är en […]