Göteborg – Utställning om folkmordet på romer visas på stadsbiblioteket

Foto Kurt Magnusson

25 november till 7 december. En stor del av den romska befolkningen i Europa mördades under Förintelsen. För att säkra de överlevandes erfarenheter skrev journalisten Monica Hirsch boken Det tysta arvet som utkom 2016. Nu lyfts bokens innehåll fram i en utställning på Göteborgs Stadsbibliotek.

Uppemot 500 000 romer i Europa dödades under andra världskriget. Men nazisternas brott mot den romska befolkningen är inte lika välkänt som det mot judarna. Det dröjde också ända till 1982 innan Tyskland erkände att nazisternas folkmord även innefattade romer.

– Det är fortfarande en relativt okänd historia. Jag tror att det beror på att romerna inte hade några talespersoner när freden kom. Det är ett svårt val att välja att berätta. Det finns också en skam, säger Ingrid Schiöler.

Skickades till koncentrationsläger

På grund av Ingrid Schiölers kontakter inom gruppen romer deltog hon i arbetet med boken Det tysta arvet som gavs ut 2016. I boken berättar överlevare, barn och barnbarn för journalisten Monica Hirsch och fotografen Maja Kristin Nylander om vad som hände dem och andra romer under andra världskriget. De tillhör familjer som skickades till koncentrationsläger, som gömde sig i skogar och som såg människor på flykt avrättas.

Ingrid Schiöler hjälpte till att leta fram dessa personer och deltog också under intervjuerna.

– Det var en ny tid då flera äldre romer kände att de var tvungna att berätta. Och yngre romer som jag pratat med har blivit mer och mer intresserade av ämnet.

Utställningen är producerad av Levande Historia i Göteborg och Forum för levande historia. Den visas på stadsbiblioteket 25 november till 7 december.

Sverige innehar ordförandeskapet i den mellanstatliga International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). IHRA förenar 35 medlemsländer och experter för att stärka, främja och verka för utbildning om Förintelsen överallt i världen.

Nästa vecka samlas 250 IHRA-delegater i Göteborg för en konferens och kommer då att bli inbjudna till visning av utställningen på stadsbiblioteket.

Källa: Vårt Göteborg

Göteborgsredaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS