SD-nej till handlingsplan för romer: ”Stärker deras utanförskap”

Magnus Olsson, oppositionsråd SD Malmö.

Kommunstyrelsen i Malmö har godkänt en reviderad handlingsplan för den nationella minoriteten romer. Sverigedemokraterna säger som enda parti nej.
– De här så kallat inkluderande insatserna bidrar ju i stället till att stärka romernas utanförskap, säger Magnus Olsson, oppositionsråd SD.

Den första handlingsplanen 2016 omfattade åtta nämnder. Den nya rör 14 av Malmös 16 nämnder. Syftet är att öka ”öka deltagandet och inflytandet för den romska befolkningen i Malmö” då romer anses vara en diskriminerad grupp.

Det finns sedan länge en rad bidragsfinansierade insatser för romerna, bland annat i form av olika föreningar och förbund, ett romskt råd, samordningsinstansen Romskt informations- och kunskapscenter och en vuxenskola endast för romer.

Mot bakgrund av den reviderade handlingsplanen har integrationsprojekten uppenbarligen inte lett någon vart, men i stället för att tänka om gör nu Malmö stad ännu mer av samma sak som inte visat sig fungera – handlingsplanen ska synliggöra den romska minoriteten än mer bland annat genom ett romskt bibliotek, mer romsk historia och kultur på museer och konsthall, stärkt modersmålsarbete inom skola och förskola, stärkt samarbete med den romska vuxenskolan Iris och uppmärksammandet av romska minnes- och högtidsdagar.

– Det säger sig självt att detta bara kommer att än mer befästa romerna som en grupp utanför majoritetssamhället. Självklart ska de kunna hålla fast vid sin kultur men denna särbehandling från Malmö stad sänder fel signaler, säger Magnus Olsson.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS