Nyheter| Romer under Förintelsen – minnesceremonier och panelsamtal

Jacquardväv bestående av duplicerade bildfragment som är tagna på en likhög i koncentrationslägret Buchenwald. Foto: Martin Skoog

INRIKES| I år är det 75 år sedan alla romska fångar i förintelselägret Auschwitz-Birkenau avrättades, natten mellan den 2 och 3 augusti 1944. Händelsen har i efterhand kommit att kallas för ”Zigenarnatten”. Den 2 augusti kl. 14.00 hålls minnesceremonier i Göteborg och Stockholm, berättar Forum för levande historia i ett pressmeddelande.

Vid minnesmärket över Raoul Wallenberg på Haga kyrkoplan i Göteborg hålls en minnesceremoni med tal och musik. Medverkar gör bl.a. Göteborgs borgmästare Anneli Rhedin och Bagir Kwiek, anhörig till överlevande från Förintelsen. Ceremonin inleds av Diana Nyman, sakkunnig i romska frågor och Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Det har i dag gått 75 år sedan natten mellan den 2–3 augusti 1944 då närmare 3 000 romer avrättades i Auschwitz-Birkenau. Det är en dag då vi hedrar alla de romer som föll offer för den nazistiska regimen. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde, säger Ingrid Lomfors.

Minnesceremonin efterföljs av ett panelsamtal på Göteborgs handelshögskola. Mer information om ceremonin i Göteborg och anmälan till panelsamtalet finns på Forum för levande historias webbplats.

Minnesceremonin i Stockholm hålls på Raoul Wallenbergs torg. Medverkar gör bl.a. Domino Kai, initiativtagare från Sveriges Internationella Roma Filmfestival och Berith Kalander, dotter till överlevande från Förintelsen.

Om historien inte ska upprepas måste vi slå vakt om minoriteters rättigheter, de måste kämpas för dagligen. Vi som samhälle måste se allvaret i den tid vi lever i och dra lärdom av historien, säger Domino Kai.

Minnesceremonin efterföljs av ett panelsamtal på Forum för levande historia i Gamla stan i Stockholm. Mer information om ceremonin i Stockholm och anmälan till panelsamtalet finns på Forum för levande historias webbplats.

Minnesceremonierna och panelsamtalen arrangeras av Sveriges Internationella Roma Filmfestival tillsammans med Forum för levande historia, i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm och Göteborgs handelshögskola, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu