Nyheter| Informationsmaterial från Kulturdepartementet. En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter

pixabay

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen. Detta innebar bland annat att alla kommuner och landsting blev skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Detta faktablad beskriver kortfattat den stärkta politiken.

Ladda ner:

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Regeringens arbete för en stärkt minoritetspolitik.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu