Demokrati

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljningSOU 2020:27 Här kan du ta del av svaren på:Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)Diarienummer: Ku2020/01170/CSM Uppdaterad 09 mars 2021 […]

Språket

Unga stödjer språkens bevarande

För tredje gången har allmänhetens kunskap om och attityd till Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk undersökts. Resultatet visar bland annat att 25 procent av de tillfrågade inte kan nämna något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, […]

nyheter

Nu finns lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta minoritetsspråken

Nu finns lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk översatt till de flesta nationella minoritetsspråk. Den finns också översatt till engelska. Du hittar lagtexterna i högra spalten på minoritet.se hemsida Översättningar till romani kaale, resanderomani, lulesamiska, pitesamiska, […]

nyheter

Nyheter| Informationsmaterial från Kulturdepartementet. En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen. Detta innebar bland annat att alla kommuner och landsting blev skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Detta faktablad beskriver kortfattat den stärkta politiken. Ladda ner: […]

ledare

Ledare| Minoritetslagstiftningen 20 år. Enough is enough!

Det är befogat att rikta kritik mot den monumentala okunskap som är utbredd i majoritetssamhället om de svenska nationella minoriteterna. Generellt kan man säga att det handlar om ett osynliggörande av en betydande del av […]