#valet2022 | Vi ställde frågor till alla partierna om deras minoritetspolitik

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Magasin DIKKO har försökt att få tag på våra olika partier för ett uttalande om hur de tänker kring minoritetspolitiken i Sverige. Alla partier har fått samma frågor att förhålla sig till, alla har dock inte svarat.

Först ut av de partier som svarat hur partiets minoritetspolitik ser ut Vänsterpartiet, därefter svarade Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kulturdepartementet. Vi hoppas att de som inte har uttalat sig återkommer och ger sina svar så vi kan komplettera med deras minoritetspolitiska tankar.

#valet2022| Vänsterpartiet anser att minoritetsfrågor går under mänskliga rättighetsfrågor

Anastasia von Born, Politisk sekreterare svarade på frågorna om minoritetspolitiken. Vänsterpartiet har genom åren drivit politiska krav för att förbättra de nationella minoriteternas situation. De anser att det är mänskliga rättighetsfrågor. Vänsterpartiets riksdagsledamot i Konstitutionsutskottet med ansvar för minoritetsfrågorna heter Jessica Wetterling. Nooshi Dadgostar är Vänsterpartiets nya partiledare. Hon tog över efter Jonas Sjöstedt som haft uppdraget sedan 2012.

#valet2022| Feministiskt Initiativs partiledarkandidater gör ett gemensamt uttalande/löfte i DIKKO om minoritetspolitiken

Sen kom Feministiskt Initiativs partiledarkandidater med ett gemensamt löfte gällande minoritetspolitiken.
De tre kandidaterna sa att:

Eftersom minoritetspolitiken är otroligt viktig för oss är vi superglada att vi fick uttala oss om detta gemensamt i DIKKO.

Farida Al-abani, Partiledare för Feministiskt Initiativ som omkandiderar för partiledarskap 2021. Hon vill leva i en värld som tar vara på alla, och bygga system anpassade efter allas rätt till ett meningsfullt, friskt och värdigt liv oavsett behov, funktion eller erfarenhet.
Teysir Subhi, Civilpolitisk talesperson och kandiderar till partiledare för Feministiskt Initiativ 2021. Hon vill arbeta för ett Sverige där alla ska ha rätt till en trygg tillvaro. Jag vill att vi förstår att rätten till en trygg bostad också innebär ett samhälle med mindre våld, en bättre folkhälsa och bättre studieresultat hos barn och ungdomar.
Joakim Månsson Bengtsson, Socialpolitisk talesperson och kandiderar till partiledare för Feministiskt Initiativ 2021. Han vill medverka till att sätta feministiska och rättighetsbaserade agendor i samhällsdebatten, inspirera till en lösningsfokuserad och human diskussion i socialpolitiska frågor och bidra till praktisk förändring trots att vi inte sitter med i alla de politiska samhällsnivåerna än.

#valet2022| Miljöpartiet de gröna vill satsas på strategin för romsk inkludering

Passande nog var det sedan dags för miljöpartiet att berätta var de står i minoritetspolitiska frågor. Från miljöpartiets håll svarade De som svarat på frågorna är Camilla Hansson, riksdagsledamot konstitutionsutskottet Miljöpartiet de gröna på frågorna. Miljöpartiets har två språkrör, Märta Stenevi som tillsammans med Per Bolund kommer leda partiet mot valet 2022. Miljöpartiet de gröna har vuxit fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet. Idag gör menar de att de gör Sverige grönare. De bryr oss om allt levande, världens alla människor och kommande generationer.

#valet2022 | Centerpartiet vill se ett samhälle byggt underifrån

Den som har svarat på frågorna är Linda Modig, riksdagsledamot Norrbotten (C). Konstitutionsutskottet, Sveriges delegation till Nordiska rådet (ord ledamot), Utrikesutskottet (suppleant), Försvarsutskottet (suppleant). Centerpartiets talesperson konstitutionella frågor & demokrati Sveriges Riksdag.
För Centerpartiet utgår samhällsbygget från den enskilda människan. Det individen inte klarar av ensam löser man gemensamt i familjen, byalaget, arbetslaget, eller i andra grupper av människor. På samma sätt fungerar det politiska beslutsfattandet; beslut som måste fattas på högre nivå än i kommunen hanteras på närmast möjliga högre nivå i det demokratiska systemet. Centerpartiet, även kallat Centern, är ett svenskt socialliberalt och grönt politiskt parti. Partiledare är sedan 2011 Annie Lööf.

#valet2022| Sverigedemokraterna menar att minoriteterna stöttas bäst av våra institutioner

Den som har svarat på frågorna är Cassandra Sundin, riksdagsledamot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna beskriver sig som ett parti som inte är som andra partier, och att det är inte de heller försöker vara. Sverigedemokraterna betecknar sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn, som lägger stor vikt vid värdekonservatism och konservativa kulturella värden. Partiet vill värna om svenskheten och de svenska traditionerna, som partiet menar håller på att gå förlorade. Sverigedemokraterna bildades 6 februari 1988 i Stockholm. Partiet passerade riksdagens fyraprocentsspärr i valet 2010. Jimmie Åkesson har varit partiledare är sedan 2005.

#valet 2022 | Moderaterna vill stärka de nationella minoriteternas rättigheter

Den som har svarat på våra frågor är Hanna Strömberg, pressekreterare. Moderaternas minoritetspolitik handlar om att stärka de nationella minoriteterna och att verka för att deras språk och kultur hålls levande. Arbetet som alliansregeringen påbörjade, inte minst med den minoritetspolitiska strategin och strategin för romsk inkludering, var och är viktiga för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i hur minoritetspolitiken ska bedrivas. Lagstiftningen från 2009 för de fem erkända minoriteterna i Sverige är alltjämt helt central för att stödja, värna och upprätthålla minoriteternas rättigheter och inflytande. Moderaterna har bland annat drivit på för samiska språkcentrum och för en romsk språk- och kulturinstitution.   

#valet2022 | Liberalerna om etnisk mångfald och minoritetsspråk

Den som har svarat på våra frågor är Liberalernas hemsida. Sverige är ett land med etnisk mångfald och många språk. Där är det viktigt att de som tillhör en nationell minoritet får rätten till sitt språk och får möjlighet att vara delaktig i sin kultur. Fördomar mot judar, romer och andra minoriteter ska bekämpas, menar Liberalerna.

#valet2022 | Jeanette Gustafsdotter vill revitalisera och bevarande av minoritetsspråken

Den som har svarat på våra frågor är Gustav Björklund Larsen | Politiskt sakkunnig åt kulturminister Jeanette Gustafsdotter. För oss är de viktigaste frågorna revitalisering och bevarande av minoritetsspråken, satsningar på minoritetsgruppers kultur samt att arbeta mot diskriminering och rasism mot våra nationella minoriteter. Övergripande handlar det om att stärka minoriteternas kultur och identitet, och se till att minoritetskulturen kan leva vidare. De tre områdena hänger ihop på så sätt att språk och kulturutövande stärker varandra, samtidigt som diskriminering och rasism begränsar individers identitetsskapande. För att skapa en livskraftig kultur behöver vi stötta kulturutövande och revitalisering av språken, samtidigt som vi motarbetar rasism och diskriminering.

Vi har även sökt Kristdemokraterna men inte fått något svar. Skulle deras svar inkomma kompletterar vi upp med dessa.

Kent Wisti

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS