Demokrati

#valet2022| Moderaterna vill stärka de nationella minoriteternas rättigheter

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Från starten var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit […]

Demokrati

#valet2022 | Stockholms stads minoritetspolitik

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Moderaterna i Stockholms stad vet att romer är en grupp som är särskilt utsatt i […]

nyheter

#valet2022 | Magasin DIKKO frågar politiken om markandshyrorna

Det finns många fakta kring att chockhöja hyrorna och vad konsekvenserna kan bli om regeringen inför “fri hyressättning”, på nybyggda hyresrätter. Utifrån dessa fakta och om den ökande hemlösheten kommer vi på magasin DIKKO göra en reportageserie där både professionen, […]

Demokrati

#valet2022 | Centerpartiet vill se ett samhälle byggt underifrån

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. För Centerpartiet utgår samhällsbygget från den enskilda människan. Det individen inte klarar av ensam löser […]

Demokrati

#valet2022 | Kulturdepartementet svarar på frågor om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska […]

Demokrati

#valet2022 | Söderhamns kommun ska under 2021 se över mål och ambitioner som ska riktas mot de nationella minoriteterna.

Under flyktingvågen 2015-2016 kom ett stort antal asylsökande till kommunen. Under en period var Söderhamns den kommun som hade flest asylsökande i boende i jämförelse med samtliga kommuner i Sverige, vi hade strax över 2000 […]