#valet2022 | Vänsterpartiet Skåne kämpar mot rasism och för alla människors lika värde

Demonstration i Malmö mot nazistiskt våld

Kampen mot rasism och för alla människors lika värde är en avgörande fråga i vår tid. När vi ser hur rasism och fascism växer runt om i världen så behöver kampen för alla människors rätt bli än starkare. Rätten att vara och uttrycka den man är och var man kommer ifrån, är en grundläggande rättighet för alla människor. De nationella minoriteterna i Sverige tillhör grupper som historiskt och idag utsätts för rasism. Det är något som vi i Vänsterpartiet varje dag tar kampen mot.

Vi ser hur politik som gör skillnad på människor tar sig uttryck i både uttalat främlingsfientliga och rasistiska partier, men även hur politiska förslag och idéer som för inte alls länge sedan var otänkbara att driva lyfts av de etablerade partierna.

Kampen mot rasismen är central. Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar, straffar och underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och jämlikhet.

Vi vet genom forskning att människor med utlandsklingande efternamn har svårare att få arbeten, blir bortsorterade i bostadsköer, eller blir dåligt bemötta i vården. Under de senaste åren har flera skakande vittnesmål rapporterats om från olika delar av välfärden som belyser detta, vittnesmål som rör allt från bemötande i olika situationer till registrering av polisen enbart på grund av härkomst. Därför behöver hela samhället – regionen, kommunerna, företag och civilsamhället ta frågorna på stort allvar, så att de mänskliga rättigheterna faktiskt gäller alla – oavsett vem man är. Vi vet också att hatbrott mot romer mer sällan anmäls och att de är mycket vanliga i situationer som för majoritetsbefolkningen är vardagliga, som att gå att handla eller vara ute på stan.

De nationella minoriteternas rättigheter är ett arbete för att alla människors grundläggande mänskliga rättigheter ska förverkligas. I riksdagen lägger vi förslag på allt från en stärkt generell välfärd till riktade bidrag för exempelvis romer. Bidrag som skulle ge bättre förutsättningar att bedriva det viktiga arbetet för de nationella minoriteterna som behövs idag.

Vi driver på – och kommer försätta att driva på – för att alla människors rätt att leva fria från diskriminering ska bli verklighet. Särskilt viktiga områden är bostadsmarknaden, rätten till en bra skola, äldreomsorg och sjukvård.

För de nationella minoriteterna behöver man stärka rätten till språk i skolan och i hela livet, men även rätten till sin kultur genom att bland annat stötta plattformar, ge möjlighet till utrymme och ekonomiska bidrag. Frågor om delaktighet i beslut som rör det egna livet är en viktig utgångspunkt – att utöka demokratin så att de som berörs av beslut även får utforma och vara med från början till genomförande. Det är fortfarande så att människor i Sverige idag väljer att dölja eller inte prata om sin tillhörighet. Frågan om de nationella minoriteternas rätt är en fråga om erkännande, deltagande och makt.

I region- och kommunpolitiken driver Vänsterpartiet i Skåne på för att projektbidrag och anslag ska riktas mot arbete för att främja de nationella minoriteterna och mot diskriminering och rasism och för att historieförmedlingen idag ska lyfta fram vanliga människors historia. De nationella minoriteternas historiska situation i Sverige jämte immigranters behöver lyftas fram än mer. Ett exempel på detta är vårt engagemang för att få på plats ett rörelsernas museum i Malmö.

I region- och kommunpolitiken driver vi även på för att öka delaktighet och insyn för människor som berörs. Detta är väldigt viktigt. Vi menar att välfärden behöver finnas där för alla invånare och formas och utformas av de som berörs. För Vänsterpartiet är det tydligt att Region Skåne behöver lyfta fram arbetet med antidiskriminering och de nationella minoriteternas rättigheter högre på agendan än vad som är fallet idag.

Men frågan om allas rätt till delaktighet är också en fråga om jämlikhet och möjlighet att vara en delaktig och aktiv invånare. Under hela tiden med pandemin har det blivit smärtsamt tydligt hur bristen på jämlikhet har drabbat människor olika i Sverige. Kampen för jämlikhet och minskade klassklyftor är därför också en kamp för demokrati och alla människors möjlighet till frihet och trygghet.

De som svarat på frågorna är:
Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Region Skåne
Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö
Umihana Rašović Kasumović, ordförande Vänsterpartiet i Skåne

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS