Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolinspektion

pixabay

Minoritetspolitiken

Skolinspektionen ska vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera och redovisa sina insatser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2020 och den 29 januari 2021. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Läs hela regleringsbrevet här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu