nyheter

Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten

12 Nationella minoriteteter Folkhälsomyndigheten ska vidta insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Folkhälsomyndigheten ska utveckla långsiktiga […]

nyheter

Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolinspektion

Minoritetspolitiken Skolinspektionen ska vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera […]

Kultur

Kultur|En nyårsbetraktelse 2018, 2019……..

Nu har julen passerat, överflödet av mat slängs i soporna för nu är alla less den förbannade julmaten. Julstressen är över och alla har fått sina paket, ja förutom de som fortfarande ligger kvar olevererade […]

krönika

Krönika| Ibland får man oanade upplevelser på en toalett

Under vår efterlängtade och välbehövliga semester träffade vi många nya människor. Fördelen med att åka till ett land där man inte behärskar språket är att relationerna med dessa nya människor inte behöver bli intimare än […]

nyheter

Nyheter| Barnkonventionen blir lag – så påverkar det dig

INRIKES| Från och med den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, svensk lag. I pressmeddelandet står det att barnkonventionen innebär ett ökat fokus på barns rättigheter och större skyldigheter för myndigheter […]

nyheter

Nyheter| Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm att samordna, följa upp och genomföra romsk inkludering

INRIKES| Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för den samordnande och långsiktiga strategin för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56, bet. 2011/12:KU17, rskr. […]

nyheter

Nyheter| Julnumret av Drabbrikan är ute nu

INRIKES| Julnumret av Drabbrikan Läs om: Året som gått och nyheter/nevopan om händelser som berör oss, både mindre trevliga och väldigt trevliga – som när den 18-åriga resande-tchavon Zanders imponerade med att ta guld i […]

Kultur

Kultur| Filmen: Float Like a Butterfly

Float Like a Butterfly en kraftfull och snabb berättelse om en flickas frigörelse och hennes kamp för frihet och tillhörighet. Den irländska 15-åriga Frances får verkligen kämpa för rätten att slå tillbaka.  Hon förlorade sin […]