Nyheter| Unga romer och judar möts i treårigt projekt

pixabay

INRIKES| På Kulturrådets hemsida står det att; Projektet Romer och judar – kulturella möten från norr till syd får 120 000 kronor av Kulturrådet för första året. Under tre år ska projektet öka medvetenheten om de två minoriteternas likheter och skillnader i kulturen och vardagen.

Bland annat kommer romska ungdomar bjudas in till en synagoga och judiska ungdomar bjuds in till Romska kulturcentret i Malmö. Projektet vill öka medvetenheten om likheter och olikheter i historien och kulturen men också förutsättningar för framtiden.

Ett gemensamt material riktat till skolelever kommer tas fram. Projektet avslutas med en gemensam studieresa till koncentrationslägret AuschwitzBirkenau.

De båda ungdomsförbunden vill också utveckla nätverk som stärker deras förutsättningar i dialog med myndigheter och regering eftersom erfarenheterna ska föras vidare till nästa generation.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu