Mänskliga rättigheter och demokrati i fokus under Delaktighetsveckan

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till Delaktighetsveckan på temat demokrati. Under vecka 46 arrangeras en mängd digitala föreläsningar inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och demokrati.

Delaktighetsveckan vill lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och demokrati. Veckans föreläsningar har stor spännvidd och rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel.

Delaktighetsveckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar och trossamfund, samt privatpersoner.

Digitalt format för delaktigheten

Målet för demokratipolitiken ska vara en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika. Delaktighetsveckans programpunkter kommer att sändas digitalt, vilket möjliggör för fler att ta del av innehållet.

– Förra årets lärdom var framför allt att Delaktighetsveckans bredd och format, digitalt och utspritt under en vecka, gjorde att vi nådde personer runt om i både länet och landet på ett helt nytt sätt. Dessutom var önskemålet från fjolårets deltagare att vår satsning skulle bli återkommande, säger Rebecka Marcusson, Samordnare inom mänskliga rättigheter, barnrätt och föräldraskapsstöd på Länsstyrelsen Västerbotten.

– I år har det varit särskilt viktigt för oss att låta nätverk och målgrupper komma med inspel på programmets innehåll. Hela 90 % av årets program har sin grund i de behov som vi fått till oss från de vi möter i våra uppdrag, säger Therese Runarsdotter, Samordnare funktionshinderspolitiken och personligt ombud på Länsstyrelsen Västerbotten.

Några exempel ur programmet:

  • Rösträtt – men inte för alla: rösträttens begränsningar i den svenska demokratin
  • Dyster bild i spåren av pandemin – oro för framtiden ökar bland unga
  • Funktionshinder och våld i nära relation

– Vi ser fram emot årets vecka där vi gemensamt belyser mänskliga rättigheter och demokrati ur flertalet synvinklar. Nytt för i år och med anledning av att demokratin firar 100 år kommer veckan att invigas och gästas av demokratiambassadör Rosaline Marbinah. Det kommer också finnas möjlighet att delta i ett livesänt musikquiz samt lyssna till ett boksamtal. De första 100 personerna som anmäler sig kommer att få en överraskning, och under veckan lottar vi ut kompetenshöjande litteratur, säger Therese Bjursell Lodesjö, Samordnare funktionshinderspolitiken och demokratiuppdraget på Länsstyrelsen Västerbotten.

Om Delaktighetsveckan

Delaktighetsveckan arrangeras inom ramen för regeringsuppdragen mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Delaktighetsveckans program finns på Länsstyrelsen Västerbottens webb:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2021-03-31-delaktighetsveckan-2021—tema-demokrati.html

Sista anmälningsdag är den 1 november.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS