En liten summering av två dagar i Göteborg och MR-dagarna

Magasin DIKKOs besök på MR-dagarna blev ett lyckat gästspel. Första dagen befann vi oss med Länsstyrelsen Västra Götaland på demokratitorget där vi hade ett litet bord med plock från DIKKO. Tack Länsstyrelsen för att vi fick delta och synas.

Det är Länsstyrelsen Västra Götalands län och Romano Center i Väst som är orsaken till att vi befann oss i det ovanligt snöiga Göteborg under dessa två dagar.

Vi har träffat många människor, knutit nya kontakter och även hittat tillbaka till gamla kontakter som återupptogs. Vi uppehöll oss till största delen där montrarna stod och där den lilla scenen var. Vilket gjorde att vi fick lyssna till många intressanta föreläsningar och träffa många engagerade människor.

Det har varit två roliga och intensiva dagar.

Första dagen lyssnade vi på flera föreläsningar.

En av föreläsningarna vi var på hette ”Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering”

Paneldeltagare och moderator var Angelina Dimiter-Taikon och Ingrid Schiöler och paneldeltagare var India Mercedes Kwiek, Maria Nilsson, Mariya Voyvodova, Nina Miskovsky, Romeo Kwiek och Stefano Kuzhicovs

Samtalet handlade om att romer i stor utsträckning exkluderas från olika arenor infsom handlar om inflytande och delaktighet. Det är ett demokratiskt dilemma. Samtalet handlade också om vad som behövs för att romers demokratiska och mänskliga rättigheter ska kunna säkerställas. Och vad som krävs för att uppnå den nationella strategin för romsk inkludering.

Angelina Dimiter-Taikon problematiserade kring frågan om demokrati och antiziganism. Hon pratade om de fördomar som finns kring romer och hade som förslag på att vi kanske behöver skriva en bok som heter ”Varning duktiga romer. Här kommer vi”. Hon konstaterade också att:

Vi romer har aldrig velat vara exkluderade….. och att det behövs mer kunskap om de nationella minoriteterna

De tre politikerna Maria Nilsson, Mariya Voyvodova och Nina Miskovsky berättade om sina politiska intentioner regionalt och nationellt.

Det var också ett intressant samtal där ungdomarna India Mercedes Kwiek och Romeo Kwiek berättade om hur det är att vara ung och rom idag. De beskrev hur de blev bemötta som romer och de fördomar som finns i samhället. Men också om den stolthet de kände och att de båda idag berättade om sitt ursprung.

Senare på eftermiddagen var det dags för ”DIKKO – Vad är Demokrati och yttrandefrihet?”

Maria Bogeblad, Wicia Wiszniewski från Romano Center i Väst modererade och paneldeltagare var Britt-Inger Hedström Lundqvist och Linda Lundqvist från magasin DIKKO.

Det blev ett samtal om hur det är det att driva en romsk tidning idag. Om att bryta tystnadskulturer och våga ta plats i samhället som nationella minoriteten romer.

Tidningen är till för att att människor ska få komma till uttryck på sina egna villkor och skriva om frågor som är viktiga för den enskilda personen och gruppen. Magasin DIKKO har också skrivit under deklarationen för demokrati och jobbar för att öka valdeltagandet bland minoriteten romer. Samtalet handlade också om varför ett demokratiskt perspektiv är viktigt för magasin DIKKO.

När samtalet handlade om tystnadskulturer blev artikeln om Hedersdoktorn på Södertörns högskola bedriver antiziganistisk forskning. Den artikeln och de mail som kom efteråt är ett exempel på att det finns starka krafter som vill tysta de som uttalar sig och i försök att tysta yttrandefriheten och pressfriheten. Det är därför det är viktigt att det finns en tidning som vågar och kan ta upp ämnen som ibland är förknippade med beröringsskräck, trots att det i kölvattnet av detta kan förekomma både hot och trakasserier.

På frågan om vad som är viktigt när man startar en tidning svarade Linda:

Det är viktigt att inte tänka för mycket. För då ser man bara allt man inte kan. Det är bara att köra, så lär man sig efter vägen.

Hon berättade också att vi som tidning har ett särskilt fokus på barnfrågor och barnperspektivet.

Tidningens vanligaste ämnen är minoriteten romer, nationella minoriteter, mänskliga rättigheter och rasism (antiziganism).

Under andra dagen fortsatte vi att prata med folk, lyssna på föreläsningar och knyta nya kontakter.

Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? Digitaliseringens möjligheter att synliggöra och representera ungas perspektiv

Ella Turta var moderator i den här föreläsningen och paneldeltagare var Emma Isoherranen, Jessica Preiman, Kalle Kinnunen och Maria Bogeblad

Samtalet handlade om att demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för den svenska minoritetspolitiken. Det genomsyrar målet om att ge de nationella minoriteterna (dvs. samer, judar, sverigefinnar, romer och tornedalingar) skydd samt stärka deras möjligheter till inflytande och att levandegöra de historiska minoritetsspråken. Digitaliseringen innebär ny teknik och nya mötesformer men också en möjlighet att låta fler vara med och bidra med perspektiv och erfarenheter.

I samtalet pratades det om att digitaliseringen behöver anpassa möten så att de unga kan vara med. Digitaliserings-processen har förmodligen fått extra mycket fart i och med den pandemi som gjort att vi inte har kunnat mötas i fysisk form. En sak som togs upp var att möten dagtid kan vara svårt när ungdomarna går i skolan och att man kanske måste vara lite mer flexibel om man ska kunna fånga de ungas intresse.

Summering

På bilden finns Britt-Inger, Linda och Stephan från magasin DIKKO och Emil och Kim från Romano Center i Väst. Fotot togs av Wicia.

Två dagar i Göteborg fyllda med intressanta möten, skratt och nya kontakter, det hela har varit en rolig men tröttade upplevelse. Efter pandemins isolering är man inte van att umgås i stora flockar.

Efter alla samtal vi har haft kan vi konstatera, precis om Angelina gjorde, att vi behöver öka på kunskapen om de nationella minoriteterna. Det finns en stor kunskapsbrist bland majoritetsbefolkningen om de nationella minoriteterna som behöver åtgärdas. En av vägarna för att nå ut med den kunskapen är via skolorna och att vi som tillhör minoriteterna är ute och pratar om de olika minoriteterna. Samhället har ett ansvar att informera och undervisa om de fem olika nationella minoriteterna och se till att kunskapen om oss når ut och minskar den kunskapsbrist som finns allmänt.

Vi tackar vi Romano Center i Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland för att vi fick komma ner och prata om ett ämne som engagerar oss.

Linda Lundqvist, chefredaktör
Britt-Inger Hedström Lundqvist, ansvarig utgivare
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS