Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem

pixabay

Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman gör gemensam sak och arrangerar en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möts civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige. I samband med temadagen har våra organisationer tagit fram en ny SIFO-mätning. Siffrorna i undersökningen tala sitt tydliga språk: att många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven.

– Vi vill belysa och ställa krav på politiken på alla nivåer. Nationellt, regionalt och kommunalt behöver man kraftsamla och man behöver göra det nu. På över 140 orter i Sverige bedriver Röda Korset verksamhet för att möta fattigdomens konsekvenser. Det är nära fyra gånger så många i jämförelse med 2020. Det visar tydligt på hur akut situationen är, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset.

– Våra telefoner går varma av oroliga hyresgäster som inte vet hur de ska klara hyran och hur de ska ha råd med sina barns aktiviteter. Det är en tuff ekonomisk situation där barnen alltid är de största förlorarna. När det blir ekonomiskt stressat ökar också trångboddheten och hemmiljön blir än mer påfrestande, säger Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen

I samband med temadagen har våra organisationer gemensamt tagit fram en ny SIFO-mätning: ”Barnfamiljers ekonomi”. I denna undersökning har vi frågat 1240 föräldrar till barn i åldern 0-17 år om oro för det ekonomiska läget och om eventuella svårigheter för att få basal vardagsekonomi att gå ihop. Ett tydligt mönster träder fram från undersökningen. Utifrån siffrorna i undersökningen drar vi slutsatsen att många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Rätten till skälig levnadsstandard, rätt till hälsa och rätt till meningsfull fritid påverkas. Vi kan konstatera att den geopolitiska oron, energikrisen, inflationen och chockhöjda räntor slår ut barnfamiljer i detta nu.

En stor andel ensamstående föräldrar med en inkomst under 35 000 kronor före skatt, och särskilt de med en inkomst under 29 500 före skatt, har det senaste halvåret haft det ekonomiskt mycket svårt. Siffrorna talar sitt tydliga språk:

  • 3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har haft svårt att köpa näringsrik mat till familjen alla dagar i veckan.
  • 3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har svårt att betala fritidsaktiviteter till barnen.
  • 1 av 8 av de ensamstående föräldrarna med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att mätta sig själv eller familjen.
  • 1 av 4 av de ensamstående med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att betala familjens räkningar, cirka 1 av 6 har också haft svårt att betala för kollektivtrafik.
  • 4 av 10 av ensamstående med inkomst under 35 000 och 3 av 10 av sammanboende med total hushållsinkomst om 42 000 kronor före skatt, är oroliga över att familjens ekonomiska situation påverkar barnens behov och mående.

– Vi ser det dagligen i vår verksamhet hur fler och fler får mindre marginaler och där pengarna inte räcker ens till det mest nödvändiga så som mat och hyra. Det vi vill med den här dagen är att få upp frågan på den politiska dagordningen och se hur vi tillsammans kan se till så att barn får tillgång till vad de behöver, säger Åse Henell generalsekreterare Majblomman.

– Vi möter väldigt många barn i våra verksamheter med föräldrar som inte har råd att betala för barnens fritidsaktiviteter och också fler barn som söker sig till våra frukostklubbar. Det är däremot inte hållbart att civilsamhällsorganisationer ska möta alla behov och därför behöver vi kraftsamla från hela samhället och göra allt vad vi kan för att möta den svåra situationen för många barn i Sverige. Vi vill också se mer från politiken, säger Maria Frisk, Sverigechef Rädda Barnen.

Medverkande temadag Kulturhuset: Martin Ärnlöv (generalsekreterare Svenska Röda Korset), Maria Frisk (Sverigechef, Rädda Barnen), Marie Linder (förbundsordförande, Hyresgästföreningen) och Åse Henell (generalsekreterare Majblomman), Magdalena Andersson (partiledare, Socialdemokraterna), Camilla Waltersson Grönvall (socialtjänstminister, Moderaterna), Märta Stenevi (språkrör, Miljöpartiet), Nooshi Dadgostar (partiledare, Vänsterpartiet), Muharrem Demirok (partiledare, Centerpartiet), Mona Olin (riksdagsledamot, Sverigedemokraterna), Juno Blom (talesperson i barnrättsfrågor, Liberalerna), Christian Carlsson (ordförande i socialutskottet, Kristdemokraterna).

Innehåll under dagen i korthet:

  • Rapporter från verkligheten
  • Vem tar ansvar för ekonomiskt utsatta barn? Samtal om Civilsamhällets roll i kristider
  • Hur kan politiken motverka barnfattigdom och dess effekter? Debatt

Läs mer om temadagen här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS