Demokrati

Rädda Barnen i ny rapport: Hälften av alla de svenska Millenniebarnen är drabbade av fattigdom

Rädda Barnen lanserar idag rapporten Millenniebarnen – en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten. Rapporten är framtagen tillsammans med professor Tapio Salonen och är den första i sitt slag i Sverige. Millenniebarnen följer en hel […]

ledare

Ledare| Coronapandemin och barnfattigdomen

Skolan börjar snart runt om i landet och vi ska återgå till den grå vardagen igen. Coronapandemin påverkar alla, men de som blir mest drabbade är de barn som finns i familjer som är i […]