Majblomman släpper barnfattigdomskarta

För att illustrera barns villkor från kommun till kommun har Majblomman tagit fram digitala blommor som saknar ett, två eller tre blad

Ansökningarna om ekonomiskt stöd till Majblomman strömmar in. För att påminna om barns villkor i olika delar av landet presenterar barnrättsorganisationen en karta över barnfattigdomen i Sverige, med digitala majblommor som saknar ett, två eller tre blad. 

Källa: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Trots att Majblomman slog rekord förra året räcker pengarna inte till. Volontärer över hela landet märker av ett ökat tryck från familjer som söker ekonomiskt stöd till sina barns behov.

Majblommans barnfattigdomskarta och den limiterade majblomma som saknar 1 av 10 blad är en visuell påminnelse om att 1 av 10 barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet.

För att illustrera barns villkor från kommun till kommun har Majblomman också tagit fram digitala blommor som saknar ett, två eller tre blad. Varje bortplockat blomblad visar andelen barn i ekonomisk utsatthet, kommun för kommun. 

På de flesta håll i landet motsvarar andelen barn i ekonomisk utsatthet rikssnittet, men det finns kommuner som sticker ut. Till exempel saknar den digitala majblomman för Hällefors tre blomblad, eftersom 3 av 10 barn i kommunen lever i en ekonomiskt utsatt situation. 

– De lokala blommorna blir en tung påminnelse om de stora skillnader och den statistik som påverkar flera av Sveriges kommuner. Och vi ser att trycket på barnfamiljer med små marginaler har ökat. Våra lokala majblommeföreningar ser att nya grupper söker sig till Majblomman och att fler ansökningar gäller barns basala behov. Det är bakgrunden till att vi siktar på nya rekord, säger Majblommans generalsekreterare Åse Henell.

Efter att 70-miljonersstrecket passerats i början av veckan går majblommeförsäljningen nu in i sin slutfas. 

De lokala, digitala majblommorna med olika antal blad finns att köpa på barnrättsorganisationens hemsida.  

Mer information finns på Majblommans barnfattigomskarta


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS