Nyheter| Ny rapport avslöjar situationen för resande och romer i Sverige

pixabay

Att bo i några av de rikaste länderna i världen är ingen garanti för att romer och resande ska ha råd med det mest elementära så som uppvärmning eller hälsosam mat. Upp till en femtedel av romer och resandes barn går hungriga runt om i Västeuropa. EU Byrån för grundläggande rättigheters (FRA) nya unika rapport presenterar statistik utifrån de intervjuer de har gjort. Där framkommer att hård diskriminering i kombination med tidigt skolavslut leder till brist på jobbmöjligheter och utbredd fattigdom för många. 

I rapporten, ROMA AND TRAVELLERS IN SIX COUNTRIES, som handlar om romers och resandes situation runtom i Västeuropa har man tagit fokus på sex länder inklusive Sverige. I rapporten och utifrån de uppgifter och procentsatser som bygger på de intervjuer och enkäter av sammanlagt 404 svenska romer och resande som svarat på frågor framgår det bland annat följande:

22% (inklusive även av barnen och ungdomarna) uppger att de har gått till sängs hungriga åtminstone en gång under den senaste månaden (jämfört med 15% i Belgien och 10% i Frankrike)

12% uppger att de har blivit fysiskt påhoppade någon gång under det senaste året (jämfört med 13% i Nederländerna)

30% hoppar av skolan i förtid alternativt lämnar skolan utan fullständiga betyg (jämfört med cirka 65% i genomsnitt i de sex länderna)

51% av barnen utsätts för glåpord och ibland även mobbing i skolan (jämfört med cirka 30% i genomsnitt i de sex länderna)

42% av kvinnorna och 52% av männen förvärvsarbetar

9% saknar ett bankkonto

12% bor i undermåliga bostäder (jämfört med 25% på Irland)

69 år är den uppskattade genomsnittslivslängden för romska män i Sverige (jämfört med 81% i genomsnitt för alla män i Sverige)

Slutligen har FRA tidigare kunnat konstatera att i Sverige anser:
82% att diskriminering mot romer och resande är utbredd (jämfört med 77% i Frankrike och 65% på Irland)

Procentsatserna är hämtade från Tobias Hübinettes sammanställning i blogginlägget, Ny rapport om romers och resandes situation i Sverige

EU kommer snart att släppa sin nya strategiska plan för EU: s romer som kommer ha fokus på jämställdhet, integration och deltagande. Framöver uppmanar FRA EU och dess medlemsstater att samarbeta med romer och resandesamhällena för att utforma politiken och sätta tydliga mål för att:

  • Förbättra livskvaliteten 
  • Förbättra sysselsättningsmöjligheterna
  • Öka utbildningsmöjligheterna 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu