Kultur

EU, mat och kulturarvet

Vi lever i en värld som har blivit globaliserad. Vi rör oss över gränserna på ett sätt som vi inte gjorde tidigare. Vi flyttar också på oss på ett sätt som är nytt. Jag tänker […]

nyheter

Europas romer: “Inte ens hundar kan leva så här”

Den romska befolkningen i en bosättning i Sliven, Bulgarien, upplever att de blir ännu mer isolerade under coronapandemin, rapporterar BBC. De romska samhällena är några av de mest marginaliserade i Europa. Mer än tio miljoner […]