Rättsstatens fortsätter att urholkas i Europa – Utvecklingen i Sverige går åt fel håll 

Demokratin och rättsstatens principer fortsatte att försvagas i Europa under 2023 och restriktioner av demonstrationsfriheten ökade avsevärt. Det visar en ny rapport om rättsstatens principer och mänskliga rättigheter som tagits fram av 37 europeiska människorättsorganisationer. Äldre demokratier, däribland Sverige och Italien, visar tecken på att rättsstatsprinciper gradvis och successivt urholkas. 

Källa: crd.org
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Liberties Rule of Law Report 2024 är den mest omfattande skuggrapporten som överlämnats till EU. Ett stort antal organisationer som arbetar för stärkta fri- och rättigheter har granskat 19 EU-länders efterlevnad av rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter under 2023. Rapporten bidrar med viktig information till EU-kommissionen som årligen granskar hur EU:s medlemsländer lever upp till sina åtaganden om rättsstatens principer. 

Sverige är ett av de länder som granskats och Civil Rights Defenders har bidragit till rapporten med information om situationen i Sverige.   

Utvecklingen i Sverige går åt fel håll

Det är en oroande utveckling som presenteras i rapporten där det framgår att grundläggande rättsstatsprinciper undermineras i Europa, och Sverige är inget undantag.

I rapporten lyfter Civil Rights Defenders bland annat att det demokratiska utrymmet för civilsamhället fortsätter att krympa i Sverige. Under det senaste året har civilsamhället i större utsträckning hindrats från att delta fullt ut i lagstiftningsprocesser. Tider för att granska komplexa lagförslag har allt oftare kortats ned samtidigt som lagstiftningstakten har ökat. Det äventyrar rättssäkerheten då den demokratiska delaktigheten och möjligheten till ett ordentligt remissförfarande och konsekvensanalys minskar.

Därutöver poängteras att nya lagförslag, framförallt inom kriminalpolitiken, inskränker mänskliga rättigheter. Detta samtidigt som brottsbekämpande myndigheter ges utökade befogenheter. Det tydliggörs också att diskriminering mot religiösa och etniska minoritetsgrupper kränker förenings- och yttrandefriheten. 

– Civilsamhället utesluts allt oftare från lagstiftningsprocesser, nya lagförslag inskränker mänskliga rättigheter och diskriminering mot minoritetsgrupper hotar förenings- och yttrandefriheten. Det är en oroväckande utveckling som riskerar att minska tilliten till svenska myndigheter och rättsväsendet, och som på lång sikt underminerar rättsstatliga principer, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

En omfattande och djupgående rapport

Rapporten är den mest djupgående skuggrapporten om rättsstatens principer och mänskliga rättigheter som hittills tagits fram av ett oberoende nätverk. Den belyser bland annat frågor som pressfrihet, situationen för rättsväsende och civilsamhälle samt systematiska problem med mänskliga rättigheter. Utöver situationen i Sverige täcker rapporten länder som Ungern, Polen, Belgien, Tyskland med flera. Totalt 19 EU-länder har granskats i årets rapport.

Rapporten har tagits fram av The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) och deras medlemsorganisationer. Liberties är en watchdog-organisation som bevakar att mänskliga rättigheter respekteras i EU. Civil Rights Defenders är en av medlemsorganisationerna och granskar situationen i Sverige.

Läs rapporten

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS