Internationella dagen för mänskliga rättigheter

pixabay

Uttalande av den höga representanten på Europeiska unionens vägnar

På Internationella dagen för mänskliga rättigheter firar EU och resten av världen 75-årsjubileet för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Detta banbrytande dokument lade grunden till vårt globala system för mänskliga rättigheter såväl som nationella lagar och internationella fördrag som skyddar och främjar mänskliga rättigheter, bland annat den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är lika giltig och viktig i dag som för 75 år sedan.

Källa: consilium.europa.eu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

De mänskliga rättigheterna överskrider nationsgränser och kulturer. De tillkommer alla människor, utan åtskillnad. Stora framsteg har uppnåtts under de senaste 75 åren, men kriserna blir fler och det är alltför ofta kvinnor, barn och personer i utsatta situationer som drabbas mest av krigets och konflikternas konsekvenser.

Att respektera, slå vakt om och förverkliga de mänskliga rättigheterna är centralt för att främja rättvisa och ansvarsskyldighet och sätta stopp för straffrihet. Detta hör till EU:s grundläggande värden och principer. Främjandet av den universella respekten för de mänskliga rättigheterna är även inom EU:s yttre åtgärder en huvudprioritering som vi inte ger avkall på. EU kommer även att fortsätta att fördöma kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna, brott mot internationell humanitär rätt, diskriminering, det krympande medborgerliga utrymmet och angrepp mot demokratin och mediefriheten, oavsett var det förekommer.

På 75-årsdagen för den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna uppmärksammar vi även 30-årsjubileet för deklarationen och handlingsprogrammet från Wien och 25-årsjubileet för förklaringen om människorättsförsvarare. Förklaringen lyfter fram människorättsförsvararnas avgörande roll när de verkar för positiva förändringar genom arbetet med att främja och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är mer relevant än någonsin, och kommer att gagna oss i ytterligare 75 år och mer därtill om vi tillämpar dess principer för att möta aktuella utmaningar i vår alltmer digitala värld som redan brottas med klimatförändringarnas konsekvenser.

Det är vår gemensamma skyldighet att upprätthålla och främja de mänskliga rättigheterna för alla människor runt om i världen. Nu när vi firar denna milstolpe bekräftar EU samtidigt sitt engagemang för FN-stadgan och står enat med FN och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, liksom multilaterala och regionala organisationer, för att främja full respekt för de mänskliga rättigheterna i hela världen. I linje med målet att ingen ska lämnas utanför bekräftar EU även sitt engagemang för att främja en människorättsbaserad strategi för utvecklingssamarbete.

De mänskliga rättigheterna är inte bara vackra ord – de är universellt tillämpliga rättsliga normer. De utgör grunden för fred och vägen mot ett rättvisare, jämlikare och mer inkluderande samhälle i dag, i morgon och för kommande generationer.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS