Demokrati

#valet2022| Vänsterpartiet anser att minoritetsfrågor går under mänskliga rättighetsfrågor

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Och först ut är Vänsterpartiet. Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Vänsterpartiet har genom […]

Demokrati

Stormning av Kapitolium ett angrepp på demokratin

I nattens video erkänner USA:s president Donald Trump att hans mandatperiod snart är ett slut och att en ny administration ska tillträda. Men det är för sent, timmen är redan slagen och flera av Trump-administrationens […]

nyheter

Den tysta utestängningen av ensamstående mödrar

Hemlöshet och fattigdom hos ensamstående föräldrar ökar i takt med avvecklingen av den svenska välfärdsstaten. Värst drabbas utlandsfödda ensamstående mödrar. Men när de inte fångas upp av de mätsystem vi har idag, har samhället en […]

Demokrati

DIKKO kommer sätta minoritetspolitiken i fokus inför valet

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus inför valet genom att ställa frågor till politiken. Vi kommer kontakta partier lokalt och regionalt för att få svar på vilket sätt minoritetspolitiken […]

Demokrati

Internationella dagen för mänskliga rättigheter: Stå upp för rätten till fredliga protester!

Genom kampanjen “Skriv för frihet” går i år hundratusentals människor över hela världen samman och skriver brev, mejlar, och använder sociala medier för att tillsammans påverka makthavare som kränker mänskliga rättigheter. Fokus för kampanjen i […]

Demokrati

MUCF undersöker ungas psykiska ohälsa – nationella minoriteter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) söker kontakt med unga (13-25 år) som upplevt psykisk ohälsa själv eller hos andra. De söker bland annat efter representanter för nationella minoriteter. Syftet med intervjuerna är att öka […]

Demokrati

10 projekt får dela på 7,75 miljoner kronor för demokratiprojekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 7,75 miljoner kronor i statsbidrag till tio demokratiprojekt. Statsbidraget är en del i regeringens satsning “Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”. Vi har valt ut projekt […]