Demokrati

Pressfriheten genomgår en dramatisk försämring

Fri journalistik har märkbart försämrats under pandemin och aldrig har antalet länder där pressfriheten anses bra varit så få. Under 2021 är fri och oberoende journalistik helt blockerad, hårt hindrad eller begränsad i 132 länder. […]

Demokrati

Så här vill Miljöpartiet utveckla kulturen i Lindesberg

Vilket/vilka utvecklingsmål för kulturen i Lindesbergs kommun är viktigast för dig/ditt parti att få med i Tillväxtnämndens utvecklingsmål? Så här svarar Inger Griberg (Miljöpartiet de gröna i Lindesberg) som är ersättare i Tillväxtnämnden. Detta är […]

Demokrati

#valet2022| Vänsterpartiet anser att minoritetsfrågor går under mänskliga rättighetsfrågor

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Och först ut är Vänsterpartiet. Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Vänsterpartiet har genom […]

Demokrati

Stormning av Kapitolium ett angrepp på demokratin

I nattens video erkänner USA:s president Donald Trump att hans mandatperiod snart är ett slut och att en ny administration ska tillträda. Men det är för sent, timmen är redan slagen och flera av Trump-administrationens […]

nyheter

Den tysta utestängningen av ensamstående mödrar

Hemlöshet och fattigdom hos ensamstående föräldrar ökar i takt med avvecklingen av den svenska välfärdsstaten. Värst drabbas utlandsfödda ensamstående mödrar. Men när de inte fångas upp av de mätsystem vi har idag, har samhället en […]

Demokrati

DIKKO kommer sätta minoritetspolitiken i fokus inför valet

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus inför valet genom att ställa frågor till politiken. Vi kommer kontakta partier lokalt och regionalt för att få svar på vilket sätt minoritetspolitiken […]