UR:s vd Kalle Sandhammar om public service-utredningen

Bild: svt.se

Idag den 13:e maj lämnade public service-kommittén över sitt förslag rörande villkoren för public service-bolagens uppdrag inför den kommande tillståndsperioden 2026-2033.

– Det är tydligt att behovet av UR:s programverksamhet kring utbildning och folkbildning kommer att vara stort även i framtiden, säger Kalle Sandhammar, vd för UR, i en första kommentar.

Text: TT
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Public service-kommittén tillsattes i februari 2023. Utredningen har letts av Göran Hägglund och ska ge förslag på vilka villkor som ska gälla för public service-bolagen UR, SVT och SR under nästa tillståndsperiod, 2026–2033. Resultatet överlämnades till kulturminister Parisa Liljestrand under morgonen.

– Jag konstaterar att kommittén är oenig på väsentliga punkter, vilket så klart skapar frågor om långsiktigheten. Men också att det finns en samsyn om ett brett uppdrag för public service, där UR fortsatt har ett viktigt uppdrag kring utbildning och folkbildning, säger Kalle Sandhammar.

– UR hade efterfrågat en högre medelstilldelning under perioden, för att ytterligare kunna möta de ökande behoven i samhället av tillförlitlig kunskap och stöd för alla att navigera i en tid av ökad desinformation. Utredningens förslag matchar inte de kostnadsökningar vi ser, och ytterst riskerar det förstås att påverka programutbudet.

Kommitténs betänkande ger utöver finansieringen även förslag till villkor gällande bland annat distribution, granskning, samverkan mellan bolagen samt hur man ser på beredskapsläget.

– Det är positivt att kommittén hörsammat behovet av att UR:s utbud måste säkras även i händelse av högsta beredskap. Det ansträngda säkerhetsläget visar på skolans utmaningar i tider av oro. Sedan svarar inte utredningen på hur det ska gå till, och kopplar heller inga medel till detta, säger Kalle Sandhammar.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
sou-2024_34_pdf-a_webbLadda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS